• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De roeping tot de missie vloeit wezenlijk voort uit de roeping tot de heiligheid. Iedere missionaris is alleen werkelijk missionaris als hij de weg van de heiligheid inslaat: “De heiligheid moet (...) een fundamentele vooronderstelling en een volstrekt onmisbare voorwaarde genoemd worden voor de vervulling van de heilszending van de Kerk.” H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de roeping en de zending van de leken in de Kerk, Christifideles laici (30 dec 1988), 17

De universele roeping tot de heiligheid is nauw verbonden met de universele roeping tot de missie. Iedere gelovige wordt tot heiligheid en missie geroepen. Het is de wens van het Concilie geweest om met het licht van Christus: “dat zich op het gelaat van de Kerk weerspiegelt heel de wereld te verlichten door het evangelie te prediken aan alle schepselen.” 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 1 De missionaire spiritualiteit van de Kerk is een weg naar de heiligheid.

Het hernieuwde elan voor de missie ad gentes vraagt om heilige missionarissen. Het volstaat niet om de pastorale methoden te vernieuwen noch om de kerkelijke krachten beter te organiseren en te coördineren noch om meer nauwkeurig de Bijbelse en theologische grondslagen van het geloof te bestuderen. Het is nodig om een nieuw “vuur van heiligheid” onder de missionarissen en in heel de christelijke gemeenschap op te wekken, in het bijzonder onder hen die de naaste medewerkers van de missionarissen zijn. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Toespraak, Tot de 19e vergadering van de CELAM te Port-au-Prince (Haïti) (9 mrt 1983) Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Homilie, Bij de opening van de door de CELAM voorgestelde “noveen van jaren” te Santo Domingo (12 okt 1984)

Laten wij, dierbare broeders en zusters, aan het missievuur van de eerste christelijke gemeenten denken. In korte tijd bereikte de verkondiging van het evangelie de uiteinden van de wereld, ondanks de gebrekkige transport- en communicatiemiddelen van toen.

En het ging om de godsdienst van de Mensenzoon die gestorven was aan het kruis, “voor de joden een aanstoot, voor de heidenen een dwaasheid” (1 Kor. 1, 23)! Aan deze missionaire dynamiek lag de heiligheid van de eerste Christenen en van de eerste gemeenten ten grondslag.

Document

Naam: REDEMPTORIS MISSIO
Over de blijvende geldigheid van de missie-opdracht
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 7 december 1990
Copyrights: © 1991 - Stichting R.K. Voorlichting
Bewerkt: 20 oktober 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam