• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Propositio 1 - Het aan de Paus gepresenteerde document

De synodevaders presenteren ter overweging aan de Paus het document dat het resultaat is van de Bijzondere Vergadering over «"De Kerk in het Midden Oosten: gemeenschap en getuigenis: "De grote groep gelovigen was één van hart en ziel." (Hand. 4, 32)». Dit document bevat: de “Bisschoppensynodes
Lineamenta voor de Bijzondere Bisschoppensynode over het Midden-Oosten (8 december 2009)
”, het “Bisschoppensynodes
De Katholieke Kerk in het Midden-Oosten: gemeenschap en getuigenis - ‘De menigte die het geloof had aangenomen was één van hart en één van ziel’ (Hand. 4, 32)
Instrumentum Laboris voor de Bijzondere Bisschoppensynode voor het Midden-Oosten
(6 juni 2010)
”, de “ante” en “Bisschoppensynodes
Relatio post disceptationem
Bijzondere Bisschoppensynode voor het Midden-Oosten (18 oktober 2010)
” presentaties, de teksten van de interventies, zowel van de in de synodezaal gepresenteerde interventies als van de “in scriptis” interventies, en in het bijzonder enkele specifieke aanbevelingen waaraan de synodevaders een zeker belang hebben gehecht.

De synodevaders vragen in alle bescheidenheid de Heilige Vader de mogelijkheid te overwegen een document te publiceren over de "Gemeenschap en getuigenis van de Kerk in het Midden-Oosten.

Propositio 2 - Het Woord van God
Het Woord van God is de ziel en grondslag van het Christelijke leven en van al het pastorale werk; wij hopen dat elk gezin een Bijbel zou bezitten.

De synodevaders moedigen de dagelijkse lezing aan van en meditatie op het Woord van God, vooral de “lectio divina”, en ook de ontwikkeling van een website over de Bijbel met Katholieke verklaringen en commentaren die de gelovigen gemakkelijk kunnen begrijpen. We zouden ook graag zien dat er voor de Bijbel, zowel het Oude als het Nieuwe Testament, een inleidend boekje wordt voorbereid dat op een eenvoudige manier mensen zou kunnen helpen de Bijbel te lezen.

Zij moedigen ook eparchieën / diocesen (in dit document is het woord “diocees” ook van toepassing op een “eparchie”, de equivalente term in Oosterse terminologie) en parochies aan Bijbelstudies te introduceren en te bevorderen waarin wordt gemediteerd over het Woord van God en dit op zo’n manier wordt verklaard dat het de vragen van mensen beantwoordt en waardoor zij meer vertrouwd kunnen raken met de Heilige Schrift, wat een verdieping betekent van hun spiritualiteit en apostolische en missionaire betrokkenheid.

Propositio 3 - Een Bijbels pastoraal programma
De synodevaders bevelen dringend aan dat eraan wordt gewerkt beide Testamenten van de Heilige Schrift in het centrum van ons Christelijke leven te stellen door de gelovigen aan te moedigen deze te verkondigen, te lezen, over deze te mediteren, deze te interpreteren in het licht van Christus en deze liturgisch te vieren, zoals de eerste Christelijke gemeenschappen dat deden.

Wij stellen voor dat er na een gepaste voorbereiding een Jaar van de Bijbel wordt afgekondigd en dat het wordt gevolgd door een jaarlijkse Week van de Bijbel.

Document

Naam: LIJST VAN 44 VOORSTELLEN VAN DE SYNODE OVER HET MIDDEN-OOSTEN
Aangeboden aan de H. Vader
Soort: Bisschoppensynodes
Auteur: Synodevaders
Datum: 23 oktober 2010
Copyrights: © 2010, Libreria Editrice Vaticana
Vert. vanuit de niet-officiële Engelstalige versie in opdracht van Kerk in Nood gemaakt door Camiel
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam