• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Propositio 38 - Sociale leer

De synodevaders bevelen het dringend aan dat de sociale leer van de Kerk wordt verbreid, wat vaak tekortschiet. Het is een integraal onderdeel van de vorming in het geloof. De Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
en het Pauselijke Raad "Justitia et Pax"
Compendium van de Sociale Leer van de Kerk
(26 oktober 2004)
zijn op dit gebied belangrijke bronnen.

De synodevaders verzoeken dringend dat de bisschoppenconferenties van elk land een episcopale commissie vormt om het sociale betoog van de Kerk voor te bereiden en te verbreiden waarbij wordt uitgegaan van het onderricht van de Kerk, de verschillende standpunten van de Heilige Stoel ten aanzien van actuele zaken en van de feitelijke omstandigheden waarvoor elk land zich gesteld ziet.

De synodevaders bevelen dringend aan dat de Oosterse Kerken zorg dragen voor ouderen, immigranten, voor vluchtelingen die veel verschillende sociale noden hebben, en met name voor invalide mensen, waarbij de nodige structuren moeten worden opgezet om tegemoet te komen aan hun noden en om hun maatschappelijke integratie te faciliteren.

Christenen moet, trouw aan God de Schepper, de bescherming van de natuur en van het milieu ter harte gaan, en zij roepen regeringen en alle mannen en vrouwen van goede wil op hun inspanningen te bundelen ter bescherming van de schepping.

Document

Naam: LIJST VAN 44 VOORSTELLEN VAN DE SYNODE OVER HET MIDDEN-OOSTEN
Aangeboden aan de H. Vader
Soort: Bisschoppensynodes
Auteur: Synodevaders
Datum: 23 oktober 2010
Copyrights: © 2010, Libreria Editrice Vaticana
Vert. vanuit de niet-officiƫle Engelstalige versie in opdracht van Kerk in Nood gemaakt door Camiel
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam