• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

WIJ ZIJN GEROEPEN IEDERE DAG OPEN TE STAAN VOOR DE GENADE
Drie-eenheidszondag 2010

Dierbare broeders en zusters,

Na de paastijd, die wij verleden zondag met Pinksteren hebben afgesloten, is de liturgie teruggekeerd naar de ”tijd door het jaar”. Doch dit betekent niet dat de inzet van de christenen moet verminderen. In tegendeel, door de Sacramenten binnengetreden in het Goddelijk leven, zijn wij geroepen ons elke dag open te stellen voor de werking van de genade om vooruitgang te maken in de liefde voor God en onze naaste. Deze zondag van de Allerheiligste Drie-eenheid recapituleert enigszins Gods openbaring zoals die in de Paasmysteries heeft plaatsgehad: de dood en verrijzenis van Christus, Zijn hemelvaart aan de rechterzijde van de Vader en de uitstorting van de Heilige Geest. De menselijke geest en taal zijn niet geschikt om de relatie tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest uit te drukken; toch hebben de Kerkvaders geprobeerd het mysterie van de Drie-ene God te illustreren door het in hun leven met diep geloof te beleven.

De Goddelijke Drie-eenheid gaat inderdaad in ons verblijven op de dag van ons doopsel: “Ik doop u – zegt de bedienaar – in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest”. Telkens wij het kruisteken over ons maken, herinneren wij aan Gods Naam waarin wij gedoopt werden. De theoloog Romano Guardini maakt deze bemerking over het kruisteken: “Wij maken het voor het gebed, opdat het ... ons geestelijk in orde brengt; het concentreert ons op God, met verbeelding, hart en wil; en na het gebed, opdat wat God ons heeft gegeven, in ons zou blijven ... Het omvat heel het wezen, lichaam en ziel, ... alles wordt toegewijd aan de naam van de drie-ene God” Romano Guardini, Geest van de liturgie, Geist der Liturgie.
Men vindt in het kruisteken en in de Naam van de levende God dus een verkondiging die het geloof opwekt en het gebed inspireert. En zoals het Evangelie van Jezus aan de apostelen belooft “wanneer Hij echter komt, de Geest der waarheid, zal Hij u tot de volle waarheid brengen” (Joh. 16, 13), is dat ook zo in de zondagsliturgie wanneer de priester van week tot week, het brood van het Woord en van de Eucharistie uitdeelt. De heilige pastoor van Ars bracht het zijn gelovigen als volgt in herinnering: “Wie heeft onze ziel ontvangen bij haar intrede in het leven? – zei hij. De priester. Wie voedt ze om haar te sterken voor haar pelgrimstocht? De priester. Wie zal haar voorbereiden om voor God te verschijnen, door deze ziel voor de laatste keer te wassen in het Bloed van Jezus Christus? De priester, steeds de priester” Paus Benedictus XVI, Brief, Aan de priesters bij het begin van het "Jaar van de priester" bij gelegenheid van de 150e "dies natalis" van Johannes Maria Vianney (16 juni 2009), 3.
Dierbare vrienden, laten wij het gebed van de heilige Hilarius van Poitiers tot het onze maken: “Bewaar dit rechtzinnige geloof dat het mijne is en geef mij ook, tot mijn laatste zucht, deze stem van mijn geweten, opdat ik altijd trouw blijf aan wat ik bij mijn wedergeboorte beleden heb toen ik gedoopt werd in de Vader, de Zoon en de Heilige Geest” H. Hilarius van Poitiers, Over de Drie-eenheid, De Trinitate. XII, 57, CCL 62 A, 627. Aanroepen wij de Allerzaligste Maagd Maria, het eerste schepsel dat geheel door de Allerheiligste Drie-eenheid bewoond werd en vragen wij Haar bescherming om onze pelgrimstocht op aarde goed te vervolgen.

Document

Naam: WIJ ZIJN GEROEPEN IEDERE DAG OPEN TE STAAN VOOR DE GENADE
Drie-eenheidszondag 2010
Soort: Paus Benedictus XVI - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 30 mei 2010
Copyrights: © 2010, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Sorores Christi; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam