• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Precies in het hart van het Jaar van de Rozenkrans heb ik de encycliek H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Ecclesia de Eucharistia
De Kerk leeft van de Eucharistie
(17 april 2003)
uitgevaardigd, waarmee ik het mysterie van de Eucharistie wilde belichten in zijn onlosmakelijke en vitale band met de Kerk. Ik heb eenieder opgeroepen het eucharistisch Offer te vieren met de inzet die het verdient, en aan Jezus die, ook buiten de Mis, in de Eucharistie aanwezig is, een eredienst van aanbidding te bewijzen die een zo groot Mysterie waardig is. Ik heb vooral gewezen op de noodzaak van een eucharistische spiritualiteit en als model daarvoor op Maria gewezen, "de vrouw van de Eucharistie." H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, De Kerk leeft van de Eucharistie, Ecclesia de Eucharistia (17 apr 2003), 53

Het Jaar van de Eucharistie staat dus tegen een achtergrond die van jaar tot jaar rijker is geworden en die toch steeds goed verankerd bleef in het thema van Christus en van de beschouwing van zijn Gelaat. In zekere zin dient het zich aan als een jaar van synthese, als een soort top van heel de afgelegde weg Zoveel zou er te zeggen zijn over hoe dit Jaar goed te beleven. Ik zal mij ertoe beperken enkele perspectieven aan te geven die allen kunnen helpen om naar eenzelfde verlichte en vruchtbare grondhouding toe te groeien.

Document

Naam: MANE NOBISCUM, DOMINE
Blijf bij ons, Heer
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Brief
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 7 oktober 2004
Copyrights: © 2004, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Pastoor Chr. van Buijtenen, pr. (definitieve versie)
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam