• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Aan U, Broeders in het Bisschopsambt, vertrouw ik dit jaar toe, in de overtuiging dat U mijn uitnodiging zult aanvaarden met heel de apostolische vurigheid die in U is.

U, priesters, die elke dag de woorden van de consecratie herhaalt en die de getuigen en verkondigers bent van het grote wonder van liefde dat zich in uw handen voltrekt: laat U aanspreken door de genade van dit bijzondere Jaar. Vier elke dag de heilige Mis met de vreugde en de vurigheid van de eerste keer, en verblijf graag in gebed voor het Tabernakel.

Laat het een Jaar van genade zijn voor U, diakens, die van nabij betrokken bent in de bediening van het Woord en in de dienst aan het Altaar. En wat U betreft, lectoren, acolieten, buitengewoon bedienaren van de communie: draag een levendig besef in u van de gave die u geschonken is in de taken die u werden toevertrouwd met het oog op een waardige viering van de Eucharistie.

In het bijzonder richt ik mij tot jullie, toekomstige priesters: zoek tijdens je seminarieleven te ervaren hoe zalig het niet alleen is om elke dag deel te nemen aan de heilige Mis, maar ook om lang te verblijven in het gesprek met Jezus in de Eucharistie.

U, godgewijde mannen en vrouwen, die krachtens uw toewijding aan Hem geroepen bent tot een langduriger beschouwing: herinnert u dat Jezus in het Tabernakel U aan zijn zijde verwacht, om uw harten de intieme ervaring van zijn vriendschap te schenken. Die alleen kan zin en volheid aan uw leven geven.

U allen, gelovigen, ontdek opnieuw de gave van de Eucharistie als licht en kracht voor uw dagelijks leven in de wereld, bij het uitoefenen van uw verschillende beroepen en in het omgaan met de meest uiteenlopende situaties. Ontdek die gave vooral om voluit de schoonheid en de zending van het gezin te kunnen beleven.

Veel verwacht ik tenslotte van jullie, jongeren, terwijl ik de afspraak hernieuw die ik met jullie heb voor de Wereldjongerendag in Keulen. Het gekozen thema - "wij zijn gekomen om Hem te aanbidden" Vgl. Mt. 2, 2 - leent zich bijzonder om jullie de juiste houding te doen vinden waarin je dit eucharistisch jaar kunt beleven. Breng bij je ontmoeting met Jezus, verborgen aanwezig onder de sluiers van de eucharistie, heel het enthousiasme mee van jullie leeftijd, van jullie hoop en van jullie vermogen tot liefhebben!

Document

Naam: MANE NOBISCUM, DOMINE
Blijf bij ons, Heer
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Brief
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 7 oktober 2004
Copyrights: © 2004, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Pastoor Chr. van Buijtenen, pr. (definitieve versie)
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam