• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

JEZUS, VOORBEELD EN BOODSCHAP VOOR DE MENSHEID
Boodschap voor het einde van de Ramadan, Îd al-Fitr 1421 A.H. / 2000 A.D

Dierbare moslimvrienden

Dit jaar viert u Îd al-Fitr een paar dagen nadat de christenen de geboorte van Jezus vieren, een feest dat een centrale plaats in het christelijk geloof inneemt. Voor de christenen heeft het jaar 2000 een bijzondere betekenis, omdat we dan vieren dat het 2000 jaar geleden is dat Jezus werd geboren.

Dit is in de eerste plaats een christelijk feest, maar we willen u er graag bij betrekken. Daarom wil ik hier enkele bespiegelingen over het belang van Jezus met u delen.

Voor het christendom is Jezus het vleesgeworden Woord van God, geboren uit de Maagd Maria. Hij is een profeet, maar meer dan dat. Zoals paus Johannes Paulus II op 19 augustus 1985 tijdens zijn ontmoeting met jonge moslims in de Marokkaanse stad Casablanca verklaarde: "Loyaliteit vereist ook dat we de onderlinge verschillen erkennen en respecteren." Het meest fundamentele verschil betreft onze visie op de persoon en het werk van Jezus van Nazaret. U weet dat de christenen geloven dat deze Jezus hen tot innige kennis van het mysterie van God voert en tot een gemeenschap van zonen en dochters door zijn gaven, zodat zij Hem erkennen als Heer en Verlosser. Deze opvatting van Jezus doet op geen enkele manier afbreuk aan het monotheïsme van de christenen. De christelijke geloofsbelijdenis begint zelfs met de woorden: "Ik geloof in één God, Schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen". Volgens het christelijk geloof bestaat de eenheid van God niet in afzondering, maar veeleer in een gemeenschap van leven en liefde: dat is het ondoorgrondelijke mysterie van de Drie-eenheid.
Met betrekking tot Jezus, maar ook op andere gebieden, zijn wij als christenen en moslims geroepen om de religieuze overtuigingen van de ander te kennen en te respecteren, om erachter te komen wat ons verbindt en wat ons onderscheidt. Kennis van en respect voor elkaars overtuigingen houdt niet noodzakelijkerwijze in dat je die ook deelt. Het vermogen om er objectief en met respect over te kunnen spreken maakt deel uit van de manier waarop wij ons als gelovigen behoren te gedragen. Kan de sociale en spirituele boodschap van Jezus niet als een gemeenschappelijk erfgoed worden beschouwd?
Wij menen dat alle mensen, maar met name moslims, de waarden die wij van Jezus hebben ontvangen, met ons kunnen delen: onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan de wil van God, getuigen van de waarheid, een nederige opstelling, beheersing in ons spreken, gerechtigheid in ons handelen, barmhartigheid in onze daden, liefde voor allen, vergeven wat ons is misdaan en de vrede bewaren met alle broeders en zusters. Jezus staat voor lijden, maar ook voor hoop. Hij is - net als wij, maar meer nog dan wij - eenvoudig, arm en vernederd geweest, een arbeider, onderdrukt en lijdend. vgl. de preek van paus Paulus VI in Manila, 29 november 1970 Is Jezus daarmee niet een voorbeeld en een blijvende boodschap voor de mensheid?
Op de drempel van het nieuwe millennium kunnen wij als christenen en moslims, samen met de volgelingen van andere godsdiensten en alle mannen en vrouwen van goede wil, allen iets hebben aan de boodschap van Jezus: een boodschap van genade en vergeving, van naastenliefde en broederschap, van gerechtigheid en vrede.
In die geest wil ik u graag een vreugdevol feest toewensen en een leven in rust en vrede.

Francis Kardinaal Arinze
voorzitter

Document

Naam: JEZUS, VOORBEELD EN BOODSCHAP VOOR DE MENSHEID
Boodschap voor het einde van de Ramadan, Îd al-Fitr 1421 A.H. / 2000 A.D
Soort: Pauselijke Raad voor Interreligieuze Dialoog
Auteur: Francis Kardinaal Arinze
Datum: 29 december 1999
Copyrights: © 2000, rkkerk.nl
Vertaling: P. de Die
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam