• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Algemene decreten, waarbij door een bevoegde wetgever gemeenschappelijke voorschriften gegeven worden voor een gemeenschap die bekwaam is om een wet te ontvangen, zijn in eigenlijke zin wetten en vallen onder de voorschriften van de canones over wetten.
Wie slechts uitvoerende macht bezit, kan een algemeen decreet waarover in can. 29, niet uitvaardigen tenzij hem dit in bijzondere gevallen volgens het recht door de bevoegde wetgever uitdrukkelijk toegekend is, en met inachtneming van de voorwaarden bij de toekenning bepaald.
§ 1 Algemene uitvoeringsdecreten, waarbij namelijk de bij de toepassing van een wet in acht te nemen wijzen nader bepaald worden of waarbij het naleven van wetten geurgeerd wordt, kunnen binnen de grenzen van hun bevoegdheid uitvaardigen zij die uitvoerende macht bezitten.
§ 2 Wat betreft de afkondiging en vacatie van decreten waarover in § 1, dienen de voorschriften van can. 8 in acht genomen te worden.
Algemene uitvoeringsdecreten verplichten hen die gehouden zijn aan de wetten waarvan deze decreten de wijzen van de toepassing bepalen of het onderhouden ervaren urgeren.
§ 1 Algemene uitvoeringsdecreten, ook als ze uitgegeven worden in directoria of documenten met een ander naam, doen niets af aan wetten en, in zover hun voorschriften in strijd zijn met wetten, missen ze alle kracht.
§ 2 Zij verliezen hun kracht door expliciete om impliciete herroeping door de bevoegde overheid gedaan, alsook doordat de wet voor de uitvoering waarvan ze gegeven zijn, ophoudt te bestaan; ze houden echter niet op te bestaan door het wegvallen van het recht van degene die ze vastgesteld heeft, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk voorzien wordt.
§ 1 Instructies, die namelijk de voorschriften van wetten verklaren en de wijzen die bij de uitvoering ervan in acht genomen moeten worden, ontwikkelen en bepalen, worden gegeven ten gebruike van hen wier taak het is te zorgen dat de wetten ten uitvoer gebracht worden, en verplichten hen bij de uitvoering van de wetten; ze worden wettig uitgevaardigd door hen die uitvoerende macht bezitten, binnen de grenzen van hun bevoegdheid.
§ 2 De bepalingen van instructies doen niets af aan wetten en als er zijn die niet met de voorschriften van wetten in overeenstemming gebracht kunnen worden, missen deze alle kracht.
§ 3 Instructies houden op van kracht te zijn niet slechts door expliciete of impliciete herroeping door de bevoegde overheid die ze heeft uitgevaardigd of door haar hogere overheid, maar ook door het wegvallen van de wet voor de verklaring of de uitvoering waarvan ze gegeven zijn.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 26 oktober 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam