• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
§ 1 Een bij uitspraak opgelegde of van rechtswege opgelopen straf, vastgesteld bij een verordening die niet door de Apostolische Stoel uitgevaardigd is, kunnen kwijtschelden:
  1. de Ordinaris van de plaats waar de dader verblijft;
  2. indien de straf opgelegd of verklaard is, ook de Ordinaris die de gerechtelijke procedure in gang gezet heeft om de straf op te leggen of te verklaren, of die haar bij decreet zelf of door een ander opgelegd of verklaard heeft.
§ 2 Voordat kwijtschelding plaats vindt, moet degene die de verordening uitgevaardigd heeft, geraadpleegd worden, tenzij dit wegens buitengewone omstandigheden onmogelijk is.

Alinea's in de marge van alinea 1356

§ 1 Naast degenen die in de canones 1355-1356 opgesomd worden, kunnen allen die bevoegd zijn van een wet welke met een straf gesanctioneerd is, te dispenseren of van een verordening die dreigt met een straf te ontheffen, ook die straf kwijtschelden.

§ 2 Bovendien kan een wet of verordening die een straf vaststelt, ook anderen de macht geven tot kwijtschelding.

§ 3 Indien de Apostolische Stoel de kwijtschelding van een straf aan zich of aan anderen voorbehouden heeft, moet dit voorbehoud strikt geïnterpreteerd worden.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 26 oktober 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam