• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Terwijl wij hier verenigd zijn in gebed, is het mij dierbaar om van harte jullie allen te begroeten: om te beginnen de kardinaal-vicaris, de monseigneur vice-regens, die ook abt-bestuurder is van de Basiliek, de hulpbisschop van Paus Benedictus XVI bij het graf van de Zalige Paus Pius IX in de basiliek van Sint Laurentius buiten de Murende Noordelijke sector en jullie pastoor, eerwaarde heer Bruno Mustacchio, die ik dank voor de vriendelijke woorden die hij tot mij heeft gericht bij het begin van de liturgische viering. Ik groet de minister-generaal van de Orde van de Kapucijnen en de medebroeders van de communiteit die hun dienst met ijver en toewijding verrichten door ontelbare pelgrims te verwelkomen, de armen met liefde bij te staan en getuigen van de hoop in de verrezen Heer aan hen die de begraafplaats van Verano bezoeken. Ik groet tevens de verschillende groepen die werken aan de bezieling van de catechese, de liturgie, de naastenliefde, de leden van de twee polyfone koren, de locale en de regionale Derde Orde van de Franciscanen. Ik heb ook met vreugde vernomen dat sinds enige jaren hier de “missionaire, diocesane werkplaats” te gast is om de parochiegemeenschap te onderrichten in de missionaire geest. Ik verenig mij graag met jullie in de wens dat dit initiatief van ons bisdom moge toe bijdragen tot het opwekken van een moedige, pastorale en missionaire actie, die de boodschap van de barmhartige liefde van God tot in elke hoek van Rome brengt en in het bijzonder jongeren en gezinnen betrekt. Ik zou tot slot mijn gedachte willen laten gaan naar de bewoners van deze wijk, in het bijzonder naar de ouderen, de zieken, naar zij die eenzaam zijn en in moeilijkheden. Allen en ieder gedenk ik in deze Heilige Mis.

Document

Naam: CHRISTUS TEGEMOET GAAN DIE ONS KOMT BEZOEKEN
1e Zondag van de Advent (Jaar B) - Basiliek Sint Laurentius buiten de Muren
Soort: Paus Benedictus XVI - Homilie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 30 november 2008
Copyrights: © 2008, Libreria Editrice Vaticana
Vertaald uit het Italiaans: Drs. J. Vijgen, alineanummering en -indeling: redactie
Bewerkt: 16 januari 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam