• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

DECREET OVER DE FORMULE VOOR HET UITREIKEN VAN DE H. COMMUNIE

Opdat de gelovigen met meer vurigheid en voordeel aan het H. Misoffer zullen deelnemen en hun geloof in de H. Eucharistie tijdens de H. Communie zelf zullen belijden, zijn er talrijke verzoeken tot de H. Vader Paus Paulus VI gericht om het Lichaam van onze Heer Jezus Christus met een passender formule aan de gelovigen uit te delen.

Zijne Heiligheid nu heeft deze wensen welwillend aanvaard en zich gewaardigd te bepalen dat bij de uitdeling van de H. Communie de huidige formule wordt afgeschaft; dat de priester slechts zegt: ,Corpus Christi' en dat de gelovigen antwoorden: ,Amen' en daarop communiceren. Dit dient in acht genomen te worden telkens wanneer de H. Communie in of buiten de Mis wordt uitgereikt.

Niettegenstaande alles wat hiermee in strijd mocht zijn, zelfs al verdient het een speciale melding.

Uit het Secretariaat van de H. Congregatie der Riten, 25 april 1964.

Arcadius M. Card. Larraona, Prefect
Henricus Dante, Archiep. Carpasien, Secretaris
.

Document

Naam: DECREET OVER DE FORMULE VOOR HET UITREIKEN VAN DE H. COMMUNIE
Soort: Congregatie voor de Riten
Auteur: Arcadius M. Kardinaal Larraona, S.R.C., Prefect
Datum: 25 april 1964
Copyrights: © 1964, Katholiek Archief, 19e jrg. p. 909-910
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam