• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Gaan wij nu in het kort de betrekkingen na tussen de christelijke verenigingen en de vakbonden. In tegenstelling met het vroegere systeem werd onlangs in Italië de eenheidsvakbeweging in het leven geroepen. Wij kunnen slechts hopen en wensen, dat de offers, ook door de katholieken gebracht door er zich bij aan te sluiten, hun zaak niet zullen schaden, maar de voor alle arbeiders verhoopte vrucht zullen afwerpen. Dit veronderstelt als fundamentele voorwaarde, dat het vakverbond zich binnen de grenzen houdt van zijn wezenlijk doel, nl. het vertegenwoordigen en verdedigen van de belangen van de arbeiders bij de arbeidscontracten. Binnen het kader van deze taak oefent het vakverbond vanzelf invloed uit op de politiek en op de openbare mening. Maar zij kan deze grens niet overschrijden zonder zichzelf ernstig nadeel te berokkenen. Zou ooit het vakverbond als zodanig ten gevolge van de politieke en economische ontwikkeling er toe komen zich een soort patronaat of recht toe te eigenen om vrij over de arbeider, zijn krachten en goederen te beschikken, zoals dat elders gebeurt, dan zou het karakter zelf van het vakverbond er door veranderen en verloren gaan; het is immers een bond tot eigen hulp en verdediging. Dit vooropgesteld, streven vakverbond en christelijke arbeidersverenigingen naar een gemeenschappelijk doel, nl. de levensvoorwaarden van de arbeider omhoog te brengen. De leiders van het nieuwe eenheidsvakverbond hebben "de grote geestelijke steun die de katholieke arbeiders aan het werk van de confederatie geven", erkend en hulde gebracht aan de "geest van de evangelische spiritualiteit", die zij de confederatie instorten "tot welzijn van heel de arbeidersbeweging". God geve, dat deze uitingen bestendig mogen zijn en iets uitwerken, en dat de geest van het Evangelie naar waarheid de basis moge vormen van de actie van het vakverbond. Want als we ons niet mot holle leuzen tevreden willen stellen, deze geest van het Evangelie bestaat praktisch hierin, dat men de beginselen van de gerechtigheid, volgens de orde door God in de wereld vastgesteld, laat gelden boven de zuiver mechanische kracht van de organisaties, en de weldoende liefde boven de klassenhaat. U begrijpt dus, welk een belangrijke plicht en taak rust op de christelijke arbeidersverenigingen met betrekking tot het werk van het vakverbond: initiatief, waakzaamheid, voorbereiding en verbetering.

Document

Naam: IL NOSTRO PREDECESSORE
Over o.a. St. Jozef en arbeiders en werklieden - Tot de leden van de christelijke werkliedenverenigingen van Italië tijdens hun congres in Rome
Soort: Paus Pius XII - Toespraak
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 11 maart 1945
Copyrights: © 1955, Ecclesia Docens, uitg. Gooi & Sticht 0751, p. 51-59
Vert.: drs. R. van Kempen C.ss.R.
Bewerkt: 2 februari 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam