• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De orde, de grondslag van het maatschappelijk leven van mensen - d.w.z. van verstandelijke en zedelijke wezens, die streven naar de verwezenlijking van een doel, dat met hun natuur overeenkomt - is niet een louter uiterlijke verbinding van numeriek verschillende delen; veeleer is zij en moet zij zijn een streven naar een altijd volmaakter verwezenlijking van een innerlijke eenheid, hetgeen evenwel geen uitsluiting betekent van die verscheidenheden, die een reële grond hebben en door de wil van de Schepper of door bovennatuurlijke normen zijn bekrachtigd.

Een helder begrip van de ware grondslagen van ieder maatschappelijk leven is, heden meer dan ooit, van kapitaal belang, nu de mensheid, aangetast door de krachtig voortwoekerende besmetting van verkeerde maatschappelijke begrippen en praktijken, en gekweld door de koorts van tegenstrijdige verlangens, leringen en doelstellingen, vol angst ligt te worstelen in een wanorde, die zij zelf in het leven heeft geroepen, en nu zij de uitwerkselen ondervindt van de vernielende kracht van maatschappelijke dwaalbegrippen, die de door God vastgestelde normen vergeten of daar recht tegen ingaan. Nu kan de wanorde niet overwonnen worden dan alleen door een orde, die niet louter gedwongen en fictief is, evenals de duisternis met haar neerdrukkende en beangstigende uitwerkselen slechts verdreven kan worden door het licht en niet door dwaallichten. Bijgevolg kan de redding, vernieuwing en voortschrijdende verbetering slechts verwacht worden van en ontstaan uit de terugkeer van brede en invloedrijke kringen tot de juiste opvatting van de maatschappij. Die terugkeer vordert een buitengewone genade van God en een onwrikbare, bereidvaardige en offervaardige wil bij de goede en verziende geesten. Van die meer invloedrijke en voor een dieper begrip en betere waardering van de aantrekkelijke schoonheid van de juiste maatschappelijke normen meer toegankelijke kringen zal de overtuiging omtrent de ware goddelijke en geestelijke oorsprong van het maatschappelijk leven vervolgens op de massa overgaan en daar ingang vinden, en zo zal deze overtuiging, de weg banen tot de wederopleving, de groei en de blijvende vastheid van die morele opvattingen, zonder welke ook de meest trotse scheppingen een Babel zullen te zien geven, waarvan de inwoners, ondanks het bezit van gemeenschappelijke stadsmuren, verschillende en tegenstrijdige talen spreken.

Document

Naam: CON SEMPRE
Kerstboodschap 1942
Soort: Paus Pius XII - Radiotoespraak
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 24 december 1942
Copyrights: © 1946, Ecclesia Docens 0151, Gooi & Sticht Hilversum
Vert.: F.A.J. Van Nimwegen C.ss.R.
Bewerkt: 6 juli 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam