• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

WERKELIJK GELUK VINDT MEN IN CHRISTUS EN DAT IS GEEN ILLUSIE
Op de 3e Zondag van de Advent

Beste Broeders en Zusters,

"Gaudete in Domino semper" - "Verheugd altijd in de Heer" (Fil. 4, 4). Met deze woorden van de H. Paulus begint vandaag de H. Mis van de Derde zondag van de Advent en daarom wordt deze zondag "Zondag Gaudete" genoemd. De Apostel spoort de Christenen aan om verheugd te zijn over de komst van de Heer, dat is, zijn glorieuze wederkomst, waarover we zeker kunnen zijn en Hij zal niet talmen. De Kerk doet juist deze uitnodiging terwijl we ons voorbereiden om Kerstmis te vieren en we hoopvol verwachtend uitkijken naar Bethlehem. In feite verwachten we Zijn tweede komst met een bepaalde hoop omdat we kennis hebben van Zijn eerste komst.

Het mysterie van Bethlehem openbaart ons God-met-ons, God is ons nabij, niet alleen in ruimtelijke en tijdelijke zin. Hij is ons nabij omdat Hij, om het zo te zeggen, getrouwd is met ons menszijn. Hij heeft onze gestalte aangenomen om zo geheel op ons te lijken, behalve dan de zonde, opdat wij op Hem zouden lijken. Christelijke vreugde is een gevolg van deze zekerheid: God is nabij, Hij is met mij, in vreugde en in pijn, bij gezondheid en ziekte, als vriend en als trouwe echtgenoot of echtgenote. Deze vreugde blijft zelfs bij vervolging, in het lijden zelf, en het blijft niet aan de oppervlakte, maar eerder in het innerlijke van de persoon die zichzelf aan God geeft en gelooft in Hem.

Sommigen vragen zich af: Is er werkelijke vreugde mogelijk in deze tijd? Het antwoord wordt gegeven door het leven van mannen en vrouwen van iedere leeftijd en sociale achtergrond die blij zijn hun leven te geven voor het bestaan van anderen! Was niet de Zalige Moeder Teresa van Calcutta in onze dagen een onvergetelijke getuige van de Evangelische vreugde? Zij leefde in dagelijks contact met de ellende, menselijke degeneratie, dood. Haar ziel kende de verleidingen van de donkere nacht van het geloof en toch bleef ze vervuld van de glimlach van God, door alles heen.

We lezen in één van haar geschriften: "Met ongeduld wachten we op het paradijs, waar God is, maar het ligt in onze mogelijkheden om hier beneden al in het paradijs te zijn en wel vanaf nu. Blij zijn met God betekent: liefhebben zoals Hij, helpen zoals Hij, geven zoals Hij, dienstbaar zijn zoals Hij".

Ja, vreugde komt in ons hart van hen die zichzelf dienstbaar opstellen voor de minsten en de armen. In hen die op deze wijze liefhebben komt God hen nabij en de ziel vind daar de vreugde in.Maar wanneer we de vreugde gaan idealiseren komen we op de verkeerde weg terecht en wordt het echt moeilijk om Jezus te vinden. Dit is echter wat bepaalde culturen voorstellen waarbij ze individueel geluk in de plaats zetten van God. Het staat voor een mentaliteit die zijn emblematisch effect vindt in het zoeken van genot tot iedere prijs, in het gebruik van drugs als vlucht, als een toevluchtsoord naar een kunstmatig paradijs. Van deze culturen zal blijken dat zij geheel illusoir zijn.

Beste broeders en zusters. Zelfs in de Kersttijd is het mogelijk om de verkeerde weg in te slaan door het ware feest in te wisselen voor iets dat het hart niet opent voor Christus. Moge de Maagd Maria alle Christenen helpen en dat de mensen die God zoeken, Bethlehem zullen bereiken, het Kind zullen ontmoeten dat geboren is voor ons, voor onze redding en voor het geluk van alle mensen.

Document

Naam: WERKELIJK GELUK VINDT MEN IN CHRISTUS EN DAT IS GEEN ILLUSIE
Op de 3e Zondag van de Advent
Soort: Paus Benedictus XVI - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 16 december 2007
Copyrights: © 2007, Libreria Editrice Vaticana
Vertaling vanuit Engelse vertaling, bron www.zenit.org
Bewerkt: 24 december 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam