• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
COL CUORE
Kerst 1955
IV  -  Slot

IV - Slot

Beminde zonen en dochters! Indien zelfs tegenwoordig de geboorte van Christus de schittering van vreugde uitstraalt in de wereld en in de harten diepe ontroering opwekt, dan is dat, omdat in de nederige kribbe van de mensgeworden Zoon van God de onmetelijke verwachtingen van de menselijke geslachten liggen besloten. In Hem, met Hem en door Hem is heil, veiligheid en tijdelijk en eeuwig welzijn van de mensheid. Voor allen en voor ieder staat de weg open om tot de kribbe te naderen en om door de lessen, de voorbeelden en de vrijgevigheid van de Godmens deelachtig te worden aan de genaden en gunsten, die nodig zijn voor dit en het toekomstig leven. Als dit door eigen onverschilligheid of door tegenwerking van anderen onmogelijk zou zijn, dan zou men vergeefs dit leven elders zoeken, want overal drukt de nacht van dwaling en van egoïsme, van leegte en van schuld, van ontgoocheling en van onzekerheid. De teleurstellende ervaringen van de volkeren, de systemen en de afzonderlijke mensen, die weigerden aan Christus de weg, de waarheid en het leven te vragen, moeten ernstig beschouwd en overwogen worden door allen, die menen alles uit zichzelf te kunnen. De tegenwoordige mensheid, beschaafd, machtig en dynamisch als zij is, kan misschien meer aanspraak maken op aards geluk in veiligheid en vrede; maar zij zal deze aanspraak niet kunnen verwezenlijken, zolang zij in haar berekeningen, plannen en besprekingen niet de allerhoogste en beslissende factor inschakelt: God en Zijn Christus. Moge de Godmens terugkeren onder de mensen en als Koning erkend en gehoorzaamd worden, zoals Hij bij ieder Kerstfeest geestelijk terugkeert om te rusten in de kribbe, waar Hij Zich aan alle mensen aanbiedt. Dat is de wens, die wij vandaag richten tot de grote mensenfamilie en wij zijn er zeker van, dat wij haar zo de weg naar het heil en het geluk wijzen.

Moge het goddelijk Kind onze vurige bede verhoren, opdat men Zijn aanwezigheid in de tegenwoordige wereld als het ware mag tasten, zoals in de dagen van Zijn aardse leven. Moge Het, levend onder de mensen, de geesten verlichten en de wil sterken van hen, die de volkeren regeren; moge Het aan de volkeren rechtvaardigheid en vrede verzekeren en de toegewijde apostelen van Zijn eeuwige boodschap bemoedigen; moge Het de goeden ondersteunen, de verlatenen tot Zich trekken en kracht schenken aan hen, die vervolging lijden om Zijn naam en Zijn Kerk; moge Het de armen en verdrukten te hulp komen, het leed van zieken, gevangenen en vluchtelingen lenigen en aan allen een vonk geven van Zijn goddelijke liefde, opdat overal op aarde Zijn vredesrijk moge triomferen. Zo zij het. 

Document

Naam: COL CUORE
Kerst 1955
Soort: Paus Pius XII - Toespraak
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 24 december 1955
Copyrights: © 1958, Ecclesia Docens 0778, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Dr. M. Mulders C.ss.R., Dr. J. Kahmann C.ss.R., Dr. Chr. Oomen C.ss.R.; tussentitels: redactie Ecclesia Docens
Bewerkt: 2 februari 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam