• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Een ander vraagstuk dat bovenal de aandacht waard is, is dat van de 'ordo missae'. Wij hebben ons reeds op de hoogte gesteld van de studies hierover en wij weten, hoeveel geleerde en verstandige discussies er zijn gehouden over zowel de tekst van deze 'ordo missae' als de samenstelling van een nieuw missaal en van een nieuwe kalender van kerkelijke plechtigheden. Maar het gaat hier om een zo gewichtige zaak, van zo universeel belang, dat wij menen de uitgewogen voorstellen van de raad ("Conclium") straks niet met ons gezag te kunnen goedkeuren alvorens het episcopaat te hebben geraadpleegd.

Zet intussen, eerbiedwaardige broeders en befaamde liturgisten, uw studie en arbeid voort. Moge u steeds gesteund worden door het bewustzijn dat uw werk een grote dienst bewijst aan de zaak van het geloof dat in de eredienst openbaar en plechtig wordt-beleden en dat daarin een bron van troost vindt voor de maatschappij zowel als voor de individuele persoon; een dienst ook aan die epifanie of verschijning van Christus die door de liturgie in het woord, in het sacrament en in het priesterschap voor de gelovigen bijna tastbaar tegenwoordig wordt gesteld en in hen levend wordt gemaakt; een dienst aan de Kerk gebracht door de zuivering van haar verheven liturgische taal, die haar aan zichzelf openbaart zoals zij is: mystiek lichaam, verenigd met Christus, het Hoofd, verloste mensheid, en als een liefhebbende echtgenote geheel aan Christus overgegeven en alles van Hem ontvangend; een dienst ook aan het volk van God, dat in de liturgie, als zij tenminste helder, eenvoudig en geïnspireerd is, wijsheid, vrede, eenvoud en heiliging kan vinden; een dienst tenslotte aan de gehele mensheid van dit ogenblik, die dank zij uw werk en aangetrokken door de eenvoudige en betoverende schoonheid van een authentiek liturgische vormgeving wordt uitgenodigd om dat verloren gebied weer terug te vinden: dat van de geest, en waar op onuitsprekelijke en onvergelijkelijke wijze het mysterie van God tegenwoordig is.

Document

Naam: TOT MEDEWERKERS EN DESKUNDIGEN VAN DE RAAD ("CONCILIUM") ‘TER UITVOERING VAN DE CONSTITUTIE OVER DE H. LITURGIE’
Soort: H. Paus Paulus VI - Toespraak
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 13 oktober 1966
Copyrights: © 1967, Katholiek Archief 22e jrg nr 5 p. 116-119
Alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam