• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Er zijn door uw kardinaal-voorzitter Kardinaal Lercaro enkele zeer belangrijke vraagstukken aangeroerd, die vereisen, dat ook wij ze een ogenblik onze speciale aandacht geven. Een daar-van betreft de gewijde muziek, een onderwerp dat zowel voor liturgiedeskundigen als voor musici van belang is. Dit vraagstuk heeft dringend behoefte aan een uitgebreid onderzoek. In de toekomst zal dit ongetwijfeld plaatsvinden, al naargelang enerzijds de pastorale ervaring en anderzijds de muzikale creativiteit erin zullen slagen de onderlinge dialoog in een sfeer van vriendschap en met goede resultaten voort te zetten. Wij wensen dit van harte. De instructie die de onderlinge verhouding van liturgie en muziek moet regelen, zal deze harmonie zeker vergemakkelijken en zij zal - daarop rekenen wij - een nieuwe samenwerking tot stand brengen tussen die twee heerlijke stemmen van de menselijke geest: het gebed en de kunst. Het congres over kerkmuziek dat onlangs te Chicago is gehouden, bevestigt ons in deze verwachting. Wij willen er hier trouwens aan herinneren, wat de conciliaire constitutie Sacrosanctum Concilium daarover heeft bepaald, zowel ter ere van de liturgie als ter ere van de muziek. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 39.44.112.114-116.120-121 Wij willen slechts opmerken, dat het pastorale karakter van de liturgische vernieuwing zoals die door het concilie is gewild en waarbij de gemeenschap in het middelpunt staat, vraagt, dat de verhouding van de gewijde muziek en zang tot het geheel van het liturgisch handelen wordt herzien en wordt vervolmaakt tot wat ze vandaag moet zijn. Daardoor kunnen beide op artistiek en religieus terrein nieuwe verdiensten en nieuwe roem verwerven; anders gezegd, in de uitnodigende woorden van het concilie: 'De kerkmuziek zal des te meer gewijde muziek zijn, naarmate zij nauwer met de liturgische handeling wordt verbonden'. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 112

Document

Naam: TOT MEDEWERKERS EN DESKUNDIGEN VAN DE RAAD ("CONCILIUM") ‘TER UITVOERING VAN DE CONSTITUTIE OVER DE H. LITURGIE’
Soort: H. Paus Paulus VI - Toespraak
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 13 oktober 1966
Copyrights: © 1967, Katholiek Archief 22e jrg nr 5 p. 116-119
Alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam