• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

HERDERLIJK SCHRIJVEN IN HET KADER VAN DE VOORBEREIDING OP KEULEN 2005

Beste Zusters en broeders,

Paus Johannes Paulus II heeft de jongeren van de wereld uitgenodigd om in Duitsland in 2005 de 20ste Wereldjongerendag te vieren. Het thema van deze gebeurtenis is: "Wij zijn gekomen om Hem te aanbidden" (Mt. 2,2). Het zijn deze woorden van de Wijzen uit het Oosten, van de roeping van de mens om Christus te zoeken, te vinden en te aanbidden, die de Heilige Vader tot het centrale thema heeft gekozen voor deze dagen. Verheugt u zich met ons over deze grote gebeurtenis! 10 dagen lang zullen jonge mensen van 16 tot 30 jaar uit alle delen van de wereld hun geloofservaringen uitwisselen, hun liefde tot Christus verdiepen, vieringen bijwonen en verzoening ontvangen in het Sacrament van de Boete. Als Christenen uit diverse landen en culturen zullen ze elkaar ontmoeten en zo de gemeenschap van een wereldomvattende Kerk ervaren.

Allereerst zullen de deelnemers uit alle deze delen van de wereld van 11 - 15 augustus in de Duitse Bisdommen te gast zijn. Daarbij zullen ze ons land en de Kerk in Duitsland leren kennen en zich op de "Dag van het sociale engagement" richten op de mensen die in nood zijn. Bij de uitvoering van deze dagen zullen zoveel mogelijk mensen uit de diverse Bisdommen deelgenomen worden.
Daarna zijn onze jongeren met hun gasten uit alle delen van de wereld uitgenodigd om van 16 - 21 augustus in Keulen te zijn. Daar zullen ze met de Bisschoppen uit hun taalgebieden in catechese bij elkaar komen, naar de Dom pelgrimeren, de Kruisweg bidden en een groot Jongerenfestival vieren. Het hoogtepunt van deze wereldontmoeting wordt gevormd door de feestelijke Eucharistieviering met de Heilige Vader op 21 augustus.

De voorbereiding op deze gebeurtenis moet een geestelijke opbloei worden van onze Kerk. De viering van de Doop van de Heer, die aan het begin staat van het openbare leven van Christus, van vandaag bemoedigt ons daartoe: We moeten de tekenen des tijds en onze verantwoordelijkheid kennen, het geloof in ons zelf vernieuwen en een missionaire Kerk zijn. De weg van de voorbereiding naar de Wereldjongerendag is hierbij een uitzonderlijke kans en verplichting. Op deze weg zal ons het Kruis begeleiden, dat in de aanloop tot de Wereldjongerendag, tezamen met een icoon van de Moeder van God door jongeren gedragen wordt als een teken van hoop. We zijn allen uitgenodigd, het Wereldjongerenkruis langs onze Bisdommen te begeleiden! Maakt u de Wereldjongerendag tot een eigen verplichting en helpt u dit in uw omgeving en in ons gehele land tot een groot thema te maken! Houdt u alstublieft rekening met de Wereldjongerendag in uw vakantieplanning voor 2005, zodat de jongeren uit de gehele wereld geen leeg huizen en gemeenten zullen aantreffen. Ze zullen in onze gezinnen, parochies en gemeenschappen, in onze clubs en verenigingen een hartelijke gastvrijheid kunnen genieten.

Het zou ook mooi zijn, wanneer zoveel mogelijk gasten bij gezinnen kunnen overnachten. Nu al vragen wij om uw medewerking en grootmoedige ondersteuning. Vooral echter vragen wij u om uw gebed voor een goede voorbereiding en het welslagen van de Wereldjongerendag, zodat het werkelijk een groot feest van het geloof zal worden. Een hartelijk "God zal u belonen" zeggen we tot allen, die nu al verantwoordelijkheid op zich hebben genomen en aan de voorbereiding meewerken.

De jeugd van de wereld verheugd zich op Duitsland. ook Paus Johannes Paulus II heeft een aantal keren zijn vreugde al laten blijken. Geven we ook blijk van onze vreugde om in 2005 gastgever te mogen zijn van de 20ste Wereldjongerendag. In vertrouwen op God nemen we deze verantwoording op ons en vragen daarvoor Zijn zegen.

11 januari 2004, Feest van de Doop van de Heer,
Bisschoppenconferenties van Duitsland

Document

Naam: HERDERLIJK SCHRIJVEN IN HET KADER VAN DE VOORBEREIDING OP KEULEN 2005
Soort: Duitsland
Auteur: Bisschoppenconferentie van Duitsland
Datum: 11 januari 2004
Copyrights: © 2004, Stg. InterKerk, Poeldijk
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam