• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Zoals voor het bouwen van kerken laat de Kerk ook voor alle heilige voorwerpen de kunst toe van elk gebied en aanvaardt ze die aanpassingen welke met het karakter en de tradities van ieder volk overeenkomen, mits alles beantwoordt aan het juiste gebruik waarvoor de heilige voorwerpen bestemd zijn. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 128

Ook hierin streve men de verheven eenvoud na die uitstekend samengaat met ware kunst.

Bij het kiezen van het materiaal voor heilige voorwerpen kan naast wat reeds traditioneel in gebruik is, ook toegelaten worden wat volgens de opvatting van onze tijd edel wordt geacht, duurzaam is en goed geschikt is voor het gewijde gebruik. Over dit alles komt het oordeel toe aan de bisschoppenconferentie voor de afzonderlijke gebieden (vgl. nr. 390).

Document

Naam: INSTITUTIO GENERALIS MISSALIS ROMANI
Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Datum: 18 maart 2002
Copyrights: © 2004,Beleidssector Liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie / NRL
Liturgische Documentatie, dl. 3
Aanpassingen aan de versie "emendata (2008)": redactie
Bewerkt: 19 augustus 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam