• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Om een bijzondere reden vanwege de betekenis van de ritus of vanwege de rang van het het feest, is het toegestaan om meermalen op dezelfde dag te celebreren of concelebreren in de volgende gevallen:

  1. als iemand op Witte Donderdag de Chrismamis heeft gecelebreerd of geconcelebreerd, kan hij ook de Avondmis bij de viering van het Avondmaal des Heren celebreren of concelebreren;
  2. wanneer iemand de Mis van de Paaswake heeft gecelebreerd of geconcelebreerd, kan hij de Mis op Paasdag celebreren of concelebreren;
  3. bij de Geboorte van de Heer (Kerstmis) kunnen alle priesters drie missen celebreren of concelebreren, mits dit gebeurt op de overeenkomstige tijd;
  4. op de dag van de Gedachtenis van alle overleden gelovigen (Allerzielen) kunnen alle priesters drie missen celebreren of concelebreren, mits de vieringen op verschillende tijden plaatsvinden en met inachtneming van wat bepaald is betreffende de applicatie van de tweede en de derde mis; Vgl. Paus Benedictus XV, Bul, Over het lezen van drie HH Missen op Allerzielen, Incruentum Altaris Sacrificium (10 aug 1915). A.A.S. 7 (1915), blz. 401-404
  5. als iemand op een synode of bij een pastorale visitatie met de bisschop of zijn afgevaardigde, of bij gelegenheid van een of andere samenkomst van priesters concelebreert, kan hij nogmaals de Mis celebreren vanwege het belang van de gelovigen. Hetzelfde geldt, dienovereenkomstig voor samenkomsten van religieuzen, met inachtneming van hetgeen bepaald is.

Document

Naam: INSTITUTIO GENERALIS MISSALIS ROMANI
Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Datum: 18 maart 2002
Copyrights: © 2004,Beleidssector Liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie / NRL
Liturgische Documentatie, dl. 3
Aanpassingen aan de versie "emendata (2008)": redactie
Bewerkt: 19 augustus 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam