• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

CARITATE CHRISTI COMPULSI
Over het gebed en het eerherstel aan het Heilig Hart van Jezus te brengen in de tegenwoordige beproevingen der mensheid

Aan Onze Eerbiedwaardige Broeders, de Patriarchen, Primaten, Aartsbisschoppen, Bisschoppen en andere plaatselijke Ordinarii, die in vrede en gemeenschap leven met de Apostolische Stoel.

Eerbiedwaardige Broeders, Heil en Apostolische Zegen.

Aangedreven door de liefde van Christus, hebben Wij in Onze encycliek „Paus Pius XI - Encycliek
Nova impendit
Over de economische crisis van 1929 (2 oktober 1931)
" van de tweede Oktober van het vorig jaar alle gelovigen en alle goedgezinden opgeroepen tot een wedijver in liefde en hulpbetoon om de verschrikkelijke gevolgen van de economische crisis, die de maatschappij momenteel te doorworstelen heeft, enigszins te verzachten. Onze oproep is met een haast verrassende en wonderbaarlijk blijde eensgezindheid door de vrijgevigheid en activiteit van allen beantwoord. Door de steeds stijgende nood is echter het aantal gedwongen werkelozen nagenoeg overal aangegroeid. Daar revolutionaire elementen van deze rampspoed misbruik maken ten voordele van hun partij, raakt de openbare orde steeds meer in het gedrang en bedreigen terreur en anarchie de menselijke samenleving allerernstigst.

In deze omstandigheden richten Wij Ons wederom, door dezelfde liefde van Christus gedreven, tot U, Eerbiedwaardige Broeders, de U toevertrouwde gelovigen en tot alle mensen der gehele wereld met de dringende vermaning tot ieder in het bijzonder, om zich eensgezind en krachtig te weren tegen de onheilen, waaronder de burgerlijke samenleving nu gebukt gaat en tegen de nog ernstigere, die in de toekomst dreigen.

Document

Naam: CARITATE CHRISTI COMPULSI
Over het gebed en het eerherstel aan het Heilig Hart van Jezus te brengen in de tegenwoordige beproevingen der mensheid
Soort: Paus Pius XI - Encycliek
Auteur: Paus Pius XI
Datum: 23 mei 1932
Copyrights: © Ecclesia Docens uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam