• Database vol kerkelijke documenten
 • Geloofsverdieping
 • Volledig in het Nederlands
 • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Er zijn echter veel argumenten ten gunste van een nauwkeuriger weergave van de traditionele formule "pro multis":

 1. De Synoptische Evangelies (Mt. 26, 28)(Mc. 14, 24) verwijzen specifiek naar "velen" voor wie de Heer het Offer brengt en deze bewoording is door enkele Bijbelgeleerden benadrukt in verband met de woorden van de profeet Jesaja. Vgl. Jes. 53, 11-12 . Het zou zonder meer mogelijk geweest zijn om in de teksten van het Evangelie te zeggen "voor allen" Vgl. Lc. 12, 41 ; in plaats daarvan is de formule die in het instellingsverhaal wordt geven "voor velen", en zo zijn die woorden ook in de meeste moderne vertalingen van de Bijbel getrouw vertaald.
 2. De Romeinse Latijnse Ritus heeft bij de Consecratie van de Kelk altijd "pro multis" gezegd en nooit "pro omnibus".
 3. De anafora's van de diverse Oosterse Riten, hetzij in het Grieks, het Syrisch, het Armeens, in de Slavische talen enz., bevatten in hun respectievelijke talen het woordelijke equivalent van het Latijnse "pro multis.
 4. "Voor velen" is een getrouwe vertaling van "pro multis", waarbij "voor allen" eerder een uitleg is van het soort dat eigenlijk in de catechese thuishoort.
 5. De uitdrukking "voor velen", die openstaat naar de inclusie van iedere menselijke persoon, houdt rekening met het feit dat deze redding niet langs een ietwat mechanische weg gebracht is, zonder dat men het zelf wil of er deel aan heeft. Veeleer wordt de gelovige uitgenodigd om in geloof de gave te aanvaarden die wordt aangeboden en het bovennatuurlijke leven te ontvangen dat wordt gegeven aan hen die deelnemen aan het mysterie, door het zo gestalte geven in hun leven dat zij daardoor gerekend worden bij de "velen", waarnaar de tekst verwijst.
 6. In de lijn van de Instructie Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
  Liturgiam Authenticam
  Het gebruik van de volkstaal in de uitgaven van de Romeinse LiturgieVijfde instructie betreffende de juiste uitvoering van de Constitutie over de Liturgie van het Tweede Vaticaans Concilie (bij art. 36)
  (28 maart 2001)
  zou men zich moeten inspannen om meer getrouw te zijn aan de Latijnse tekst van de "editio typica".

Document

Naam: OVER DE VERTALING VAN DE WOORDEN "PRO MULTIS" BIJ DE CONSECRATIE
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Auteur: Francis Kardinaal Arinze
Datum: 17 oktober 2006
Copyrights: © 2006, Libreria Editrice Vaticana
Vertaald uit de Engelstalige versie gepubliceerd op de site van de Amerikaanse Bisschoppenconferentie, pag. 48
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam