• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
1. Aanroeping en zegen

Eerbiedwaardige broeders! Onze taak als bedienaars van het heil is groots en zwaar. Om deze taak beter te kunnen vervullen zijn wij thans bijeen in deze plechtige vergadering. Onze onderlinge eendracht, hecht en broederlijk, moge ons geleiden en sterken. Onze verbondenheid met de Kerk in de hemel moge voor ons een bron zijn van genade. Mogen wij de bijstand ondervinden van de heiligen, die in de verschillende diocesen en kloostergemeenschappen bijzonder vereerd worden; van alle engelen en heiligen, en in het bijzonder van de H. Petrus en Paulus, van de H. Johannes de Doper en heel speciaal van de H. Jozef, die tot patroon van dit Concilie is uitgeroepen. Moge ons met haar moederlijke en krachtige hulp bijstaan de allerheiligste Maagd Maria, die wij vurig aanroepen. Christus moge onze vergaderingen leiden; en alles moge strekken tot glorie van God, tot eer van de Allerheiligste Drieëenheid, wier zegen wij aan u allen durven schenken, in de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

2. Groet aan de Oosterse Kerken
De paus vervolgde in het Grieks:

Wij richten onze hartelijke groet ook tot de Christenen van de Oosterse traditie, in de Griekse taal, die de taal was van de eerste oecumenische concilies, van de grote Vaders en Leraren van de Kerk: Basilius de Grote, Gregorius van Nyssa, Gregorius de theoloog, Johannes Chrysostomus, Cyrillus van Alexandrië, Johannes van Damascus en zovele anderen, die heel de wereld hebben verlicht en nog altijd de glorie uitmaken van het Christelijk denken.

Broeders van de heilige Kerken van het Oosten: Laten wij bidden en werken voor de glorie van God en voor de uitbreiding van Zijn rijk in geloof en liefde.

De Paus vervolgde in het Slavisch:
Wij groeten ook de Christenen van de Slavische volken en spreken tegenover hen ons verlangen uit om te bidden en te werken voor de glorie van God en voor de uitbreiding van Zijn rijk in geloof en liefde.

Document

Naam: SALVETE
Bij de opening van de tweede zitting van het Tweede Vaticaans Concilie
Soort: H. Paus Paulus VI - Toespraak
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 29 september 1963
Copyrights: © 1963, Ecclesia Docens - Uitg. Gooi en Sticht nr. 0704
Vert.: Dr. M.H. Mulders CssR en Dr. J. Kahmann CssR
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam