• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Deze ondervinding omvat twee wereldoorlogen met hun gevolgen. Tijdens de verwikkelingen daarvan zowel binnen eigen land als tussen de landen onderling en toen het politiek totalitarisme zich vrij kon ontplooien, zijn er feiten voorgevallen, waarbij geweld en succes als enige wet golden. Om zijn voorgesteld doel te bereiken en zijn tegenstander onschadelijk te maken heeft men toen een cynisme getoond, dat ondenkbaar was in normale omstandigheden. De tegenstander werd over het algemeen niet eens meer als mens beschouwd. Het waren niet blinde natuurkrachten maar mensen, die nu eens in wilde hartstocht, dan weer in koude berekening èn over individuen èn over groepen èn over volken onbeschrijfelijk lijden, ellende en vernietiging hebben gebracht.

Die aldus handelden voelden zich veilig of probeerden althans de zekerheid te verkrijgen, dat niemand wie of waar ook hun eens rekenschap kon vragen. Als het noodlot zich tegen hen keerde, bleef het hun altijd mogelijk naar den vreemde te ontvluchten. Zo was de geestesgesteldheid van degenen, die of zichzelf als misdadigers gedroegen of, sterk in hun macht, anderen bevel gaven en dwongen tot handelen, of hen het kwaad lieten bedrijven, ofschoon zij de macht en de plicht hadden om het te beletten.

Document

Naam: NOUS CROYONS
Tot het VIde Internationale Congres voor Strafrecht
Soort: Paus Pius XII - Toespraak
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 3 oktober 1953
Copyrights: © 1955, Ecclesia Docens, uitg. Gooi & Sticht 0762 p. 25-54
Vert.: Chr. Oomen, M. Mulders C.ss.R. en J. Kahmann C.ss.R.; in samenw. met J. Mulders C.ss.R.
Bewerkt: 30 maart 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam