• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Begroeting

Wij geloven, dat maar heel zelden zulk een belangrijke en uitgelezen groep van juristen uit heel de wereld, specialisten in de wetenschap en de praktijk van het recht, bijeen is geweest in het verblijf van de paus, gelijk wij u vandaag om ons heen zien. Met des te meer vreugde, heren, heten wij u hier bij ons welkom. Deze welkomstgroet geldt zowel ieder van u als geheel uw zesde internationaal congres van strafrecht, dat deze laatste dagen zulk een intense activiteit heeft ontplooid. Wij stellen levendig belang in het verloop van uw congres en wij kunnen niet nalaten om met betrekking tot de doelstellingen en besluiten er van enkele principiële beschouwingen te geven. Zo hopen wij te voldoen aan de wensen, die uit uw midden tot ons werden gericht.

Noodzakelijkheid van het strafrecht

Een vreedzaam en geordend maatschappelijk leven is zowel in de nationale gemeenschap als in die van de volken alleen mogelijk bij een onderhouding van de juridische normen, die het samenleven en samenwerken van de leden van de maatschappij regelen. Maar er zijn altijd mensen, die zich aan deze normen niet houden en het recht schenden. Tegen hen moet de maatschappij zich beschermen. Vandaar het recht, dat de overtreding straft en door de straf de overtreders weer brengt tot de onderhouding van het geschonden recht.

Wenselijkheid van een internationaal strafrecht

Staten en volken hebben ieder hun eigen strafrecht. Het is ontstaan door samenvoeging van talrijke onderdelen en altijd zal hierbij min of meer verschil zijn. Omdat men in onze dagen gemakkelijk van woonplaats wisselt en dikwijls van de ene staat naar de andere verhuist, is het wenselijk dat ten minste de zwaarste misdrijven overal en zo mogelijk op even strenge wijze strafbaar zijn, zodat de schuldigen nergens de straf kunnen ontlopen of daaraan onttrokken worden. Het internationaal strafrecht tracht zulk een wederzijdse overeenkomst en steun te verwezenlijken.

Vooral in tijd van oorlog en politieke troebelen

Als dit reeds in normale tijden geldt, dan blijkt de dringende noodzakelijkheid daarvan heel bijzonder in tijden van oorlog en van heftige politieke woelingen, wanneer burgertwisten binnen de staat uitbreken. De politieke delinquent verstoort even goed de orde van het maatschappelijk leven als de overtreder van het algemeen recht; noch de een noch de ander mag zich veilig weten voor de straf.

Doel van de toespraak

Individuen en volken tegen onrecht en rechtsverkrachting beschermen door het samenstellen van een internationaal strafrecht is dus zeker een verheven doel. Om hieraan mee te werken wilden wij enkele woorden tot u richten.

Document

Naam: NOUS CROYONS
Tot het VIde Internationale Congres voor Strafrecht
Soort: Paus Pius XII - Toespraak
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 3 oktober 1953
Copyrights: © 1955, Ecclesia Docens, uitg. Gooi & Sticht 0762 p. 25-54
Vert.: Chr. Oomen, M. Mulders C.ss.R. en J. Kahmann C.ss.R.; in samenw. met J. Mulders C.ss.R.
Bewerkt: 30 maart 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam