• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De volgende morgen, woensdag 13 december, heb ik in de Alte Kapelle (Oude Kapel) van Regensburg, waar een wonderdadige beeltenis van Maria wordt bewaard die volgend de plaatselijke traditie door de evangelist Lucas is geschilderd, een korte liturgie voorgezeten voor de zegening van het nieuwe orgel. Aanzettend bij de structuur van dat muziekinstrument, samengesteld uit vele pijpen van verschillende afmeting die echter allen met elkaar in harmonie zijn gebracht, heb ik de aanwezigen herinnerd hoe noodzakelijk het is dat de verschillende bedieningen, gaven en charismata die in de kerkelijke gemeenschap werkzaam zijn, onder de leiding van de heilige Geest er allen toe convergeren om de ene harmonie te vormen van de lof tot God en van de liefde voor de broeders.

Document

Naam: TERUGBLIK OP DE PASTORALE REIS DOOR BEIEREN, WAARONDER DE REDE IN REGENSBURG
Soort: Paus Benedictus XVI - Audiëntie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 20 september 2006
Copyrights: © 2006, Libreria Editrice Vaticana
Vertaling, alineanummering en -indeling: Past. Chr. van Buijtenen, pr. (nrs. 1- 9) en Stg. InterKerk, Wassenaar (nr. 10)
Bewerkt: 30 april 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam