• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Vandaag, voorafgaand aan het gebed van Maria, wil ik twee belangrijke feesten van de afgelopen week in herinnering roepen: het feest van de Kruisverheffing, gevierd op 14 september, en de gedachtenis van de Moeder van Smarten, dat we de dag daarna hebben gevierd. In de twee liturgische vieringen zien we een levendige herinnering van het traditionele beeld van de kruisiging, dat vertegenwoordigd wordt door de Maagd Maria die aan de voet van het kruis staat, volgens de beschrijving van het Evangelie volgens Johannes, de enige van de apostelen die aanwezig is op het moment dat Jezus sterft. Maar wat betekent het: de verheffing van het Kruis? Is het niet schandalig om een offensieve daad te vereren? De Apostel Paulus zegt: Wij verkondigen een gekruisigde Christus, een aanstoot voor de Joden, een dwaasheid voor de heidenen" (1 Kor. 1, 23). Christenen daarentegen richten geen enkel kruis op, maar het kruis is door Jezus geheiligd door Zijn offer, vrucht en getuigenis van een immense liefde.

Christus aan het kruis gaf Zijn bloed om de mensheid te bevrijden van de slavernij van de zonde en de dood. Daardoor is het kruis omgevormd van een teken van verachting tot een teken van zegen, van een symbool van de dood tot een symbool bij uitstek van de liefde waardoor het mogelijk is haat en geweld teniet te doen en dat eeuwig leven geeft. "O Crux, ave spes unica" - O Kruis, onze enige hoop" zingt de liturgie.

De Evangelist schrijft: "Aan de voet van het kruis stond Maria." Vgl. Joh. 19, 25-27 . Haar smarten zij één met die van haar Zoon. Het zijn smarten vol van geloof en liefde. Op Calvarië neemt de Maagd deel aan de verlossende kracht van Christus' smarten, verenigd haar "fiat" zich met die van haar Zoon.

Dierbare broeders en zusters,

Nu we spiritueel verenigd zijn met de Moeder van Smarten, moeten we ons "ja" tegenover God vernieuwen, Die de weg van het kruis koos om ons te redden. Het is een groot mysterie dat zal plaatsvinden aan het einde van de wereld en dat ook vraagt om onze medewerking. Moge Maria ons helpen het kruis op te nemen van iedere dag en Jezus gelovig te volgen op het pad van de gehoorzaamheid, offer en liefde.

Hierna volgt het Catechismus-Compendium
Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk
(28 juni 2005)
.

Document

Naam: O CRUX, AVE SPES UNICA - O KRUIS, WEES GEGROET ONZE ENIGE HOOP
Tevens een verklaring over de uitleg van een deel van de toespraak in Regensburg
Soort: Paus Benedictus XVI - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 17 september 2006
Copyrights: © 2006, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Stg. InterKerk, Wassenaar
Bewerkt: 30 april 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam