• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De morele binding van de juridische orde
De juridische orde moet zich opnieuw gebonden weten aan de morele orde en moet de grenzen hiervan niet willen overschrijden. Welnu, de morele orde steunt wezenlijk op God, op Zijn wil, Zijn heiligheid, zijn wezen. Ook de meest diepgaande en meest scherpzinnige rechtswetenschap kan geen ander criterium aangeven om onrechtvaardige wetten te onderscheiden van rechtvaardige wetten, het puur wettelijk recht van het ware recht, dan het criterium, dat alleen reeds met het licht van de rede kan worden afgeleid uit de aard van de dingen van de mens zelf, het criterium nl. van de wet, die door de Schepper in het hart van de mens is geschreven Vgl. Rom. 2, 14-15 en uitdrukkelijk is bevestigd door de openbaring. Willen het recht en de rechtswetenschap niet de enige gids verliezen, die ze op de rechte weg kan houden , dan moeten zij de “ethische verplichtingen” erkennen als objectieve normen, die ook voor de juridische orde gelden.
De juridische organisatie van de Kerk steunt op goddelijk recht

De juridische organisatie van de Katholieke Kerk heeft nooit zo’ n crisis doorgemaakt en behoeft die ook niet te vrezen. Hoe kan het ook anders. Haar alpha en omega is het woord van de psalmist: “ In eeuwigheid, Heer, blijft uw woord; het is duurzaam als de hemel... De kern van Uw woord is standvastigheid, en eeuwig zijn alle besluiten van uw rechtvaardigheid.” (Ps. 119, 89.160) Dit geldt van heel het goddelijk recht, ook van het recht, dat de God-mens tot grondslag heeft gemaakt van Zijn Kerk. Want hij heeft Zijn Kerk vanaf het begin, in de eerste grote beloften Vgl. Mt. 16, 16-20 , gesticht als een juridische gemeenschap. Wie de ogen sluit voor deze werkelijkheid, is blind.

Het kerkelijk recht un dienst van het goddelijk recht
Vanzelfsprekend erkennen de weten en de praktijk van het kerkelijk recht geen enkel wettelijk recht, dat niet tevens een waar recht is; hun taak is, het kerkelijk rechtstelsel binnen de door de goddelijke wet vastgelegde grenzen altijd en volkomen te richten op het doel van de Kerk, de redding en het heil van de zielen. Dit doel wordt op volmaakte wijze verwezenlijkt door het goddelijk recht; dit doel moet ook het kerkelijk recht zo volmaakt mogelijk nastreven.

Document

Naam: CON VIVO COMPIACIMENTO
Over het ware recht - tot het Tribunaal van de Romeinse Rota
Soort: Paus Pius XII - Toespraak
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 13 november 1949
Copyrights: © 1950, Ecclesia Docens 0758, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Bewerkt: 4 november 2020

Referenties naar dit document

 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam