• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De initiatieven, genomen in verscheidene christelijke landen om een wetgeving ten gunste van de "de facto verbintenissen" te verkrijgen, veroorzaken een ernstige bezorgdheid bij de pastores en gelovigen. Het zou er erg vaak op lijken dat men geen antwoord heeft op dit fenomeen en dat de reactie puur verdedigend is met het risico dat de indruk wordt gewekt dat de Kerk eenvoudig de status-quo wil handhaven, zoals het gezin gebaseerd op het huwelijk het culturele model was (een traditioneel model) van de Kerk, die men wil behouden ondanks grote veranderingen in onze tijd.

Met het oog op deze situatie is het nodig de positieve aspecten van de echtelijke liefde te verdiepen om nogmaals de waarheid van het Evangelie volgens de christelijke wijze van de eerste eeuwen van onze jaartelling te kunnen integreren in onze cultuur. Deze nieuwe evangelisatie van het gezin richt zich vooral op de christelijke families, die geheel het onderwerp van de evangelisatie en ook de eerste evangelisten zijn, door het "goede nieuws" van de "broederliefde" H. Paus Johannes Paulus II, Brief, Brief aan de Gezinnen - Bij gelegenheid van het Internationaal Jaar van het Gezin, Gratissimam sane (2 feb 1994), 29 niet alleen in woord, maar ook en vooral door hun persoonlijke getuigenis te brengen. Het is van belang de sociale waarde van dit wonder dat de echtelijke liefde is te herontdekken, want het fenomeen van de "de facto verbintenissen" is niet onafhankelijk van de ideologische factoren die het verduisteren en die een onjuist begrip van de menselijke seksualiteit en van de man-vrouw relatie laten ontstaan. Hieruit volgt het uiterste belang van het leven van genade in Christus van de christelijke huwelijken: "Het christelijke gezin is ook opgenomen in de Kerk, het priesterlijk volk. Door het sacrament van het huwelijk, waarin het gezin is geworteld en waaraan zij haar bestaan ontleent, wordt zij continu bezield door Jezus onze Heer, geroepen en geworven door Hem in dialoog met God middels het sacramentele leven, de offerande van haar bestaan en het gebed. Dit is de priesterlijke rol, die het christelijke gezin kan en moet vervullen in nauwe verbondenheid met de hele Kerk tegenover de dagelijkse werkelijkheid van het echtelijke en het gezinsleven; aldus is het christelijke gezin geroepen geheiligd te worden en de kerkelijke gemeenschap en de wereld te heiligen". H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 55

Door hun aanwezigheid in de diverse milieus van de samenleving vormen de christelijke huwelijken een bevoorrecht middel om concreet aan de hedendaagse mens te tonen (waarvan deels de persoonlijke opvatting is vernietigd, murw door het tevergeefs zoeken naar een vrije liefde, afwijzend tegenover de werkelijke echtelijke liefde, na een reeks stukgelopen experimenten), dat er een mogelijkheid bestaat voor de menselijk wezens zichzelf terug te vinden, door hen te helpen de werkelijkheid van een volledig gerealiseerde subjectiviteit in het huwelijk in Jezus Christus te begrijpen. Deze aanvaring met de realiteit is de enige mogelijkheid om de nostalgie van een eigen thuis in het hart toe te laten, waarvan elke persoon een onuitwisbare herinnering bewaart. Voor de teleurgestelde mannen en vrouwen die zich cynische afvragen: "Kan er iets goeds uit het menselijk hart komen?" moet het antwoord kunnen zijn : "Kom ons huwelijk, ons gezin zien". De reële getuigenis waardoor de christelijke samenleving, met genade van God, het teken van barmhartigheid wordt van God jegens de mensheid kan een doorslaggevend uitgangspunt vertegenwoordigen. In alle milieus constateert men trouwens dat de invloed van de christelijke gelovigen effectief en positief kan zijn. Door hun bewuste keus in geloof en levenswijze zijn zij te midden van tijdgenoten, als het gist in het deeg, als het licht dat straalt in de duisternis. De pastorale aandacht voor de voorbereiding op het huwelijk en het gezin en voor het begeleiden van het huwelijks- en gezinsleven is dus essentieel voor het kerkelijke en het wereldse leven. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 66

Document

Naam: GEZIN, FAMILIE EN "DE FACTO VERBINTENISSEN"
Soort: Pauselijke Raad voor het Gezin
Auteur: Pauselijke Raad voor het Gezin
Datum: 26 juli 2000
Copyrights: © 2001, Stg. InterKerk
Bewerkt: 23 september 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam