• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Door de eeuwen heen heeft de aanwezigheid van de Kerk en het christelijk huwelijk in de burgermaatschappij de erkenning van het huwelijk met zijn oorspronkelijke voorwaarden ten gevolge gehad, waarop Christus zinspeelde in zijn antwoord. H. Paus Johannes Paulus II, Audiëntie, Theologie van het Lichaam,
Deel 1, De oorspronkelijke eenheid van man en vrouw,
catechese over het Boek Genesis
nr. 1, De eenheid en de onverbreekbaarheid van het huwelijk (5 sept 1979), 2. 'Christus weigert de discussie te voeren op het vlak waarop zijn gesprekspartners haar trachten te situeren. in zekere. zin is hij het niet eens met de dimensie die zij de kwestie trachten te geven. Hij vermijdt zich te laten mengen in een twistpunt uit de juridische casuïstiek. In plaats daarvan beroept hij zich tot tweemaal toe op 'het begin'.
 De oorspronkelijke voorwaarde van het huwelijk is nog altijd actueel, evenals het probleem van het te erkennen en ernaar te leven, "propter duritiam cordis", als de intieme waarheid die het diepst verborgen zit in het wezen. Het huwelijk is een natuurlijk instituut, waarvan de essentiële kenmerken erkend kunnen worden door het intellect onafhankelijk van de culturen H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Over kerkelijke moraalleer, Veritatis Splendor (6 aug 1993), 43. Deze erkenning van de waarheid over het huwelijk behoort ook tot de morele orde H. Thomas van Aquino, Summa Theologiae. I-II q. 93, a. 3, ad 2um Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Over kerkelijke moraalleer, Veritatis Splendor (6 aug 1993), 35-46. Maar men moet niet vergeten dat de menselijke aard, ondermijnd door de zonde en verlost door Christus, er niet altijd in slaagt de waarheden helder te onderscheiden, die God heeft gegrift in zijn hart. Ook vormen de christelijke boodschap van de Kerk en van haar Leergezag een levende leer en getuigenis in de wereld H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Over kerkelijke moraalleer, Veritatis Splendor (6 aug 1993), 62-64. Hierom is het nodig de nadruk te leggen op het feit dat de genade noodzakelijk is opdat de huwelijkse staat haar ware volledigheid verkrijgt 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 11 Vgl. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 1641-1642. In het pastorale inzicht van de problematiek van de "de facto verbintenissen", moet men ook rekening houden met de menselijke kwetsbaarheid en het belang van een ervaring en een waar kerkelijke catechese, die zich richt op een genadevol leven, op het gebed en de sacramenten, vooral op die van de Verzoening.

Document

Naam: GEZIN, FAMILIE EN "DE FACTO VERBINTENISSEN"
Soort: Pauselijke Raad voor het Gezin
Auteur: Pauselijke Raad voor het Gezin
Datum: 26 juli 2000
Copyrights: © 2001, Stg. InterKerk
Bewerkt: 23 september 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam