• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Farizeeërs benaderden Hem en zeiden tot Hem om Hem op de proef te stellen: "Mag je je vrouw verstoten ongeacht waarom?". Hij antwoordde: "Heeft u niet gelezen dat de Schepper vanaf het begin dat hij man en vrouw had geschapen en heeft gezegd: 'De man zal aldus zijn vader en moeder verlaten om zich bij zijn vrouw te voegen en beiden zullen zij slechts één in vlees zijn? Aldus zullen zij niet meer twee, maar één enkel vlees zijn'. En wel! Dat wat God heeft verenigd, heeft de mens het recht niet te scheiden". "Waarom dus", zeiden zij tegen hem, "heeft Mozes de echtscheidingsakte opgesteld, als men scheidt"? "Dat is", zei Hij hen, "vanwege de hardvochtigheid van uw hart dat Mozes u heeft toegestaan te scheiden van uw vrouwen; maar vanaf het begin was dat niet zo. Welnu Ik zeg het u: wie dan ook die zijn vrouw verstoot - behalve vanwege 'prostitutie' - en een andere trouwt, pleegt overspel" (Mt. 19, 3-8).

Deze woorden van de Heer zijn alom bekend, netzo als de reactie van de discipelen: "Als zo de situatie is tussen man en vrouw is het niet aanbevelenswaardig te trouwen" (Mt. 19, 10). Deze situatie beschrijft duidelijk de heersende mentaliteit van die periode; een mentaliteit die het oorspronkelijke plan van de Schepper de rug toekeert H. Paus Johannes Paulus II, Audiëntie, Theologie van het Lichaam,
Deel 1, De oorspronkelijke eenheid van man en vrouw,
catechese over het Boek Genesis
nr. 1, De eenheid en de onverbreekbaarheid van het huwelijk (5 sept 1979). Met deze catechese begon de Paus een reeks die bekend is geworden onder de titel "Theologie van het Lichaam"
. De concessie die Mozes heeft gedaan, geeft de aanwezigheid van de zonde weer die de vorm aannam van "duritia cordis". Tegenwoordig misschien nog meer dan in andere tijden, moet men rekening houden met dit obstakel van de intelligentie, deze verstarring van de wil, deze fixatie op de passie, dat onzichtbaar geworteld is in het merendeel van de fragiele factoren die bijdragen aan de huidige verspreiding van de "de facto verbintenissen".

Document

Naam: GEZIN, FAMILIE EN "DE FACTO VERBINTENISSEN"
Soort: Pauselijke Raad voor het Gezin
Auteur: Pauselijke Raad voor het Gezin
Datum: 26 juli 2000
Copyrights: © 2001, Stg. InterKerk
Bewerkt: 23 september 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam