• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Voor hen die een rozenhoedje bidden, kent de gewoonte aan bepaalde dagen van de week de verschillende geheimen toe: de vreugdevolle (maandag en donderdag), de droevige (dinsdag en vrijdag) en de glorievolle (woensdag, zaterdag, zondag). H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Brief, Over de allerheiligste Rozenkrans, Rosarium Virginis Mariae (16 okt 2002), 21. Inmiddels zij deze "Geheimen van het licht" door Paus Johannes Paulus II toegevoegd.

Deze verdeling kan, als zij strikt gevolgd wordt, soms leiden tot een tegenstelling tussen de inhoud van de mysteries en de inhoud van de liturgie van de dag. Men denke aan het bidden van de droevige geheimen, wanneer Kerstmis op een vrijdag valt. In deze gevallen moet men ervan uitgaan dat ’het kenmerk van de liturgie van een bepaalde dag boven de plaats ervan in de week gaat, evenals het niet vreemd is aan het karakter van de rozenkrans op bepaalde dagen van het liturgisch jaar gepaste vervangingen van mysteries aan te brengen die het mogelijk maken de oefening van godsvrucht nog meer in overeenstemming te brengen met het liturgisch ogenblik’. Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, Orientamenti e proposte per la celebrazione dell'Anno mariano (3 apr 1987), 62. b Zo handelen bijvoorbeeld de gelovigen correct die op 6 januari, het hoogfeest van de Openbaring van de Heer, de vreugdevolle geheimen bidden en als ’vijfde geheim de aanbidding door de wijzen overwegen in plats van het terugvinden van de twaalfjarige Jezus in de tempel van Jeruzalem. Het is duidelijk dat deze vervangingen met overleg, in overeenstemming met de Heilige Schrift en op een liturgisch juist wijze tot stand dienen te komen.

Document

Naam: DIRECTORIUM OVER VOLKSVROOMHEID EN LITURGIE. PRINCIPES EN RICHTLIJNEN
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Datum: 9 april 2002
Copyrights: © 2003, Beleidssector liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie / Nationale Raad voor Liturgie
Liturgische Documentatie, dl. 2, p. 13-198
Bewerkt: 1 april 2021

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam