• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Ten slotte wilden Wij u, eerbiedwaardige Broeders in het bisschopsambt, en door uw bemiddeling aan al Onze zonen uit de seculieren en regulieren clerus een openlijk getuigenis van Onze dank en welwillendheid geven voor de onvermoeide arbeid ter bereiking van het doel, dat de gelovigen uit de viering van het jubileum der goddelijke Verlossing vruchten zouden verwerven. Tegelijk wilden Wij bereiken, dat door het zegel van een blijvend gedenkteken langer zou voortleven de herinnering en de glorie van dat priesterschap, aan welks macht alle bedienaren Gods onafgebroken deel hebben. Daarom hebben Wij goed gevonden, na raadpleging van de H. Congregatie der Riten, een eigen votiefmis te doen gereedmaken “van den eeuwigen Hogepriester Jezus Christus” en tegelijk met deze brief te laten uitgeven. Deze H. Mis kan iedere Donderdag, als de liturgische voorschriften zulks toelaten, gelezen worden.

Document

Naam: AD CATHOLICI SACERDOTII FASTIGIUM
Over het Katholieke priesterschap
Soort: Paus Pius XI - Encycliek
Auteur: Paus Pius XI
Datum: 20 december 1935
Copyrights: © 1936, Firma J.M.W. Waanders, Zwolle
Vert.: F.A.J. Van Nimwegen, C.ss.R.
Bewerkt: 4 november 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam