• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Graag wil ik U hier een belangrijke waarheid in herinnering brengen die door het tweede Vaticaans concilie is bevestigd: „Het geestelijk leven is niet slechts beperkt door deelname aan de heilige liturgie” 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 12. En daarom wil ik U aanmoedigen tot de andere oefeningen van vroomheid die U zovele eeuwen lang met zoveel liefde hebt bewaard, in het bijzonder de verering van het heilig Sacrament. Deze vroomheidoefeningen dienen ter ere Gods en zijn voor ons christelijk leven van nut; zij schenken ons innerlijke vreugde en helpen ons bij een hogere waardering van de kerkelijke liturgie.

Het bezoek aan het Allerheiligste – zozeer een deel van Ierland, zozeer een deel van Uw vroomheid, zozeer een deel van Uw bedevaart naar Knock – is een groot goed van het katholieke geloof. Het voedt de liefde tot de naasten en geeft ons de gelegenheid tot aanbidding en dankzegging, herstel en voorspraak. De zegen met het H. Sacrament, de uitstelling en de aanbidding van het Allerheiligste, het Heilig Uurgebed en de eucharistische processies behoren eveneens tot Uw kostbare erfenis en zijn geheel en al in overeenstemming met de leer van het tweede Vaticaans concilie. Het is voor mij ook een vreugde voor Ierland en de gehele wereld de wonderbare leer van de katholieke Kerk over de troostrijke aanwezigheid van Christus in het Allerheiligst Sacrament te bevestigen: Hij is waarlijk en in de zuiverste zin van het woord aanwezig; een substantiele tegenwoordigheid, waardoor Christus, als God en mens, volkomen en volledig aanwezig is Vgl. H. Paus Paulus VI, Encycliek, Over de leer en de verering van de Heilige Eucharistie, Mysterium Fidei (3 sept 1965), 39. De Eucharistie in en buiten de Mis is het Lichaam en het Bloed van Jezus Christus en is derhalve de verering waardig, die de levende God en Hem alleen toekomt Vgl. H. Paus Paulus VI, Encycliek, Over de leer en de verering van de Heilige Eucharistie, Mysterium Fidei (3 sept 1965), 55 Paus Paulus VI, Toespraak van 15 juni 1978.

En daarom, geliefde broeders en zusters, is iedere eerbetuiging, iedere kniebuiging voor het Allerheiligste zo belangrijk, omdat zij een uitdrukking is van het geloof in Jezus Christus, van de liefde tot Christus. Ieder kruisteken en ieder gebaar van achting die U maakt wanneer U een kerk voorbij gaat, is evenzeer een daad van geloof.

Moge God U in dit geloof, in dit heilig katholiek geloof, dit geloof in het Allerheiligste Sacrament bewaren!

Document

Naam: IN HET PHOENIX PARK TE DUBLIN
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Homilie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 29 september 1979
Copyrights: © 1980, Stichting Verkondiging, Roermond
Vert. Past. Chr. van Buijtenen, pr.
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam