• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De meditatie is vooral een zoektocht. De geest probeert het hoe en waarom van het christelijke leven te begrijpen, teneinde in te stemmen met en te beantwoorden aan wat de Heer vraagt, Het is moeilijk de nodige concentratie op te brengen. Gewoonlijk roept men de hulp in van een boek, en de christenen hebben daar geen gebrek aan: de heilige Schrift, het Evangelie in het bijzonder, de heilige ikonen, de liturgische teksten van de dag of van de tijd van het jaar, de geschriften van de geestelijke vaders, de werken uit de spiritualiteit, het grote boek van de schepping en dat van de geschiedenis, de bladzijde van het "heden" van God.

De overweging van wat men leest, leidt ertoe dat men, door het te confronteren met zichzelf, het zich eigen maakt. Op dit punt wordt een ander boek opengeslagen: dat van het leven. Men gaat van de gedachten over tot de werkelijkheid. Daarin ontdekt men, al naargelang men nederig en gelovig is, strevingen die het hart in beweging brengen en men kan ze onderscheiden. Het gaat erom de waarheid te doen om tot het licht te komen: "Heer, wat wilt U dat ik doe?"

De meditatiemethoden variëren even sterk als de geestelijke leermeesters. Een Christen is het aan zichzelf verplicht regelmatig te mediteren, als hij niet wil lijken op de eerste drie soorten grond uit de gelijkenis van de zaaier. Vgl. Mc. 4, 4-7.15-19 Maar een methode is niet meer dan een leidraad; wat rest is dat men, met de Heilige Geest, vooruitgaat op de enige weg van het gebed: Christus Jezus.

De meditatie zet de gedachte, de verbeelding, de emotie en het verlangen aan het werk. Deze activering is noodzakelijk om de geloofsovertuiging te verdiepen, de bekering van het hart op te wekken en de wil om Christus te volgen te versterken. Het christelijke gebed legt er zich bij voorkeur op toe om "de geheimen van Christus" te overwegen, zoals b.v. in de lectio divina of de rozenkrans. Deze vorm van biddend overdenken is van grote waarde, maar het christelijke gebed moet verder reiken, en wel tot de liefdevolle kennis van de Heer Jezus, tot de vereniging met Hem.

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 11 oktober 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam