• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

"Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn" (Mt. 6, 21).

Het tiende gebod verbiedt de ongeregelde hebzucht, geboren uit het buitensporig verlangen naar rijkdom en naar de macht die de rijkdom bezit.

De afgunst is de droefheid die men bespeurt wegens het bezit van de ander en het onbeheerste verlangen zich dat toe te eigenen. Het is een hoofdondeugd.

De gedoopte bestrijdt de afgunst door welwillendheid, nederigheid en het vertrouwen op Gods voorzienigheid.

De gelovigen "hebben het vlees met zijn hartstochten en zijn begeerten gekruisigd" (Gal. 5, 24); zij laten zich leiden door de Geest en door zijn ingevingen.

Onthechting van de aardse goederen is noodzakelijk om binnen te treden in het rijk der hemelen; "Zalig de armen van geest".

De mens die leeft van verlangen zegt: "Ik wil God zien." De dorst naar God zal gelest worden door het water, opborrelend tot eeuwig leven. Vgl. Joh. 4, 14

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 11 oktober 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam