• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Het Oude Testament getuigt: God is de bron van alle waarheid . Zijn mond spreekt waarheid. Vgl. Spr. 8, 7 Vgl. 2 Sam. 7, 28 Zijn woorden zijn betrouwbaar. Vgl. Ps. 119, 142 "Van geslacht tot geslacht is zijn trouw" (Ps. 119, 142). Vgl. Lc. 1, 5 Omdat God "waarachtig" is (Rom. 3, 4) worden alle leden van zijn volk opgeroepen om in de waarheid te leven. Vgl. Ps. 119, 30

In Jezus Christus heeft Gods waarheid zich helemaal geopenbaard. "Vol van genade en waarheid" Vgl. Joh. 1, 14 , is Hij "het licht van de wereld" Vgl. Joh. 8, 12 , is Hij de waarheid zelf. Vgl. Joh. 14, 6 "Wie in Hem gelooft, blijft niet in de duisternis" (Joh. 12, 46). Jezus' leerling "blijft in zijn woord" om "de waarheid te kennen, die hem vrij zal maken" Vgl. Joh. 8, 31-32 en zal heiligen. Vgl. Joh. 17, 17 Jezus volgen is leven "uit de Geest van de waarheid" Vgl. Joh. 17, 17 , die de Vader in zijn naam zal zenden Vgl. Joh. 14, 26 en die "naar de volle waarheid" (Joh. 16, 13) zal leiden. Aan zijn leerlingen leert Hij de waarheid onvoorwaardelijk lief te hebben: "Uw ja moet ja zijn en uw neen, neen" (Mt. 5, 37).

De mens keert zich spontaan naar de waarheid. Hij moet de waarheid gestand doen en ervan getuigen: "Overeenkomstig hun waardigheid als persoon, d.w.z. begaafd met verstand en vrije wil en daarom toegerust met persoonlijke verantwoordelijkheid, worden alle mensen er door hun eigen natuur toe gedreven en door een morele verplichting aan gehouden de waarheid te zoeken, vooral die welke op de godsdienst betrekking heeft. Tevens moeten zij de gekende waarheid aanhangen en heel hun leven inrichten naar de eisen van de waarheid". 2e Vaticaans Concilie, Verklaring, Over de godsdienstvrijheid - Het recht van de persoon en van de gemeenschappen op sociale en burgerlijke vrijheid in godsdienstige aangelegenheden, Dignitatis Humanae (7 dec 1965), 2

Waarheid als rechtschapenheid in het handelen en oprechtheid in het spreken noemt men waarachtigheid, eerlijkheid of vrijmoedigheid. De deugd van waarheidsliefde of waarachtigheid houdt in dat men zich in zijn daden en woorden overeenkomstig de waarheid gedraagt en zich hoedt voor dubbelhartigheid, veinzerij of schijnheiligheid.

"De mensen zouden niet kunnen samenleven, als ze elkaar niet zouden geloven als personen die over en weer de waarheid uiten". H. Thomas van Aquino, Summa Theologiae. II-II,109,3, ad 1 Door de deugd van waarheidsliefde geeft men aan de naaste wat hem toekomt. De waarachtigheid houdt het juiste midden tussen wat men moet zeggen en het geheim dat men moet bewaren: ze omvat de oprechtheid èn de discretie. Het gaat om gerechtigheid: "Uit eerlijkheid is de ene mens aan de ander verschuldigd de waarheid mee te delen". H. Thomas van Aquino, Summa Theologiae. II-II,109,3

De volgeling van Christus aanvaardt "in de waarheid te leven", d.w.z. in de eenvoud van een leven naar het voorbeeld van de Heer, terwijl men in zijn waarheid blijft. "Als wij zeggen dat wij gemeenschap met Hem hebben, terwijl onze wegen duister zijn, liegen wij met woord en met daad" (1 Joh. 1, 6).

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 15 december 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam