• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De Christen vervult zijn roeping in de kerk in gemeenschap met alle gedoopten. Van de Kerk ontvangt hij het Woord van God dat de onderrichtingen bevat van de "Wet van Christus" (Gal. 6, 2). Van de Kerk ontvangt hij de genade van de sacramenten die hem ondersteunt op de "weg". Van de Kerk leert hij het voorbeeld van heiligheid; hij vindt het model en de bron hiervan in de allerheiligste maagd Maria; hij ontwaart die heiligheid in het authentiek getuigenis van hen die ernaar leven; hij ontdekt ze in de geestelijke traditie en in de lange geschiedenis van de heiligen die hem zijn voorgegaan en die de liturgie viert op het ritme van hun feesten en gedenkdagen ("Sanctorale").

Het morele leven is een geestelijke eredienst. Wij "wijden onszelf aan God toe als een levende, heilige offergave die Hij kan aanvaarden", Vgl. Rom. 12,1 in het lichaam van Christus dat wij vormen, en in vereniging met het offer van zijn Eucharistie. In de liturgie en de viering van de sacramenten verenigen zich gebed en onderricht met de genade van Christus om het christelijk handelen te verlichten en te voeden. Zoals het gehele christelijk leven vindt het morele leven zijn bron en zijn hoogtepunt in het eucharistisch offer.

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 11 oktober 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam