• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het is een fundamentele waarheid die de Schrift en de Overlevering niet ophouden te leren en te prijzen: "De wereld is geschapen om God te verheerlijken". 1e Vaticaans Concilie, 3e Zitting - Dogmatische Constitutie over het Katholieke Geloof, Dei Filius (24 apr 1870), 27. vert. uit Lat. "God heeft alles geschapen" legt de heilige Bonaventura uit, "niet om zijn heerlijkheid te vergroten, maar om deze heerlijkheid te tonen en mee te delen". H. Bonaventura, In libros Sententiarum. 2,1,2,2,1, vert. uit Lat. Want God heeft geen andere reden om te scheppen dan zijn liefde en goedheid: "Nadat zijn hand door de sleutel van de liefde geopend was, kwamen de schepselen daaruit te voorschijn". H. Thomas van Aquino, In libros Sententiarum. 2, Prol. vert. uit Lat. En het Eerste Vaticaans Concilie legt uit:
In zijn goedheid en door zijn almachtige kracht, niet om zijn gelukzaligheid te vergroten en evenmin om zijn volmaaktheid te verwerven, maar om deze te tonen in het goede dat Hij zijn schepselen schenkt, heeft deze ene, ware God, volgens een in volledige vrijheid genomen raadsbesluit, vanaf het begin van de tijd, het geestelijke en het lichamelijke samen, beide schepsel, uit het niet geschapen. 1e Vaticaans Concilie, 3e Zitting - Dogmatische Constitutie over het Katholieke Geloof, Dei Filius (24 apr 1870), 3. vert. uit Lat.

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 11 oktober 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam