• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Deze Bijbelse uitdrukking wijst niet een plaats aan ("de ruimte"), maar een wijze van zijn; niet het veraf zijn van God, maar zijn verhevenheid. Onze Vader is niet "ergens anders", Hij is "aan gene zijde van alles" wat wij kunnen bevatten van zijn heiligheid. Omdat Hij driemaal heilig is, daarom is Hij in de onmiddellijke nabijheid van het nederige en berouwvolle hart:

Terecht hebben de woorden "Onze Vader die in de hemel zijt" betrekking op het hart van de rechtvaardigen, waarin God als in zijn tempel woont. Daarom zal de biddende mens er naar verlangen dat diegene die hij aanroept, in hem woont. H. Augustinus, De sermone Domini in monte. 2,5,17, vert. uit Lat.

Met "hemelse,, zou ook bedoeld kunnen zijn degenen die het beeld van het hemelse bestaan in zich dragen en in wie God woont en wandelt. H. Cyrillus van Jeruzalem, Tweede mystagogische catechese, Catecheses Mystagogicae. 5,11, vert. uit Gr.

Het symbool van de hemel verwijst naar het mysterie van het verbond dat levende werkelijkheid in ons wordt, wanneer wij bidden tot onze Vader. Hij is in de hemel, de hemel is zijn verblijfplaats; het huis van onze Vader is dus ons "vaderland". De zonde heeft ons verbannen van de aarde van het verbond Vgl. Gen. 3 en de bekering van het hart doet ons terugkeren naar de Vader, naar de hemel. Vgl. Jer. 3, 19-4,  Vgl. Lc. 15, 18-21 Welnu in Christus zijn de hemel en de aarde met elkaar verzoend, Vgl. Jes. 45,8 Vgl. Ps. 85,12 want de Zoon "is uit de hemel neergedaald", Hij alleen, en Hij doet ons samen met Hem, door zijn kruis, zijn verrijzenis en Hemelvaart, opstijgen naar de hemel. Vgl. Joh. 12, 32 Vgl. Joh. 14, 2-3 Vgl. Joh. 16, 28 Vgl. Joh. 20, 17 Vgl. Ef. 4, 9-10 Vgl. Heb. 1, 3 Vgl. Heb. 2, 13

Wanneer de Kerk bidt "onze Vader die in de hemel zijt", belijdt zij dat wij het Volk van God zijn, wij die reeds "zetelen in de hemelen, in Christus Jezus" (Ef. 2, 6), "met Christus verborgen in God" (Kol. 3, 3), en tegelijkertijd "zuchten, vol verlangen naar de beschutting van onze hemelse woning" (2 Kor. 5, 2)): Vgl. Fil. 3, 20 Vgl. Heb. 13, 14

Zij zijn in het vlees, maar zij leven niet naar het vlees. Zij wonen op aarde, maar hebben hun vaderland in de hemel. Apostolische Vader, Brief aan Diognetus. 5,8-9, vert. Getijdenboek Lect. I,3,108

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 11 oktober 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam