• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Al in een vroeg stadium heeft men in de liturgische praktijk het gebed van de Heer afgerond met een lofprijzing. In de Didachè Apostolische Vader, Onderwijs van de Twaalf Apostelen, Didachè. 8,2 luidt deze als volgt: "Want van U is de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid". De Apostolische Constituties Apostolische Vader, Libris VIII, Constitutiones Apostolorum (1 jan 400). 7,24,1 voegen er aan het begin aan toe: "het Koninkrijk" en dat is de formule die in het oecumenische gebed vandaag wordt aangehouden. De byzantijnse traditie voegt er na "de heerlijkheid" aan toe "Vader, Zoon en heilige Geest". Het Romeins missaal heeft de laatste bede Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Editio typica tertio emendata 2002/2008, Missale Romanum (6 okt 2008). Altaarmissaal (NL) blz. 715 verder uitgewerkt, vanuit het expliciete standpunt van het "uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop" (Tit. 2, 13) en naar de komst van onze Heer Jezus Christus; dan volgt de instemming van de verzamelde gemeenschap of de herhaling van de lofprijzing uit de Apostolische Vader
Constitutiones Apostolorum
Libris VIII (1 januari 400)
.

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 11 oktober 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam