• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

"Op een keer was Jezus ergens aan het bidden. Toen Hij ophield, zei een van zijn leerlingen tegen Hem: 'Heer, leer ons bidden, zoals Johannes het ook aan zijn leerlingen geleerd heeft"' (Lc. 11, 1). Als antwoord op dat verzoek vertrouwt de Heer aan zijn leerlingen en aan zijn Kerk het fundamentele christelijke gebed toe. De heilige Lucas geeft er een korte weergave van (bestaande uit vijf beden), Vgl. Lc. 11, 2-4 de heilige Matteüs een verder uitgewerkte versie (bestaande uit zeven beden). Vgl. Mt. 6, 9-13 De liturgische traditie van de Kerk heeft de tekst van de heilige Matteüs aangehouden: (Mt. 6, 9-13).

Onze Vader die in de hemel zijt;
uw naam worde geheiligd;
uw rijk kome;
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schuld,
zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven;
en leid ons niet in bekoring;
maar verlos ons van het kwade. Dit is de Nederlandse versie weergegeven tot 2016.

Onze Vader,
die in de hemelen zijt,
Geheiligd zij uw Naam.
Uw Rijk kome,
Uw wil geschiede,
op aarde als in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven
aan onze schuldenaren.
En leid ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade. Dit is de Vlaamse versie tot 2016.

(redactionele toevoeging:)

Onze Vader die in de hemel zijt;
uw naam worde geheiligd;
uw rijk kome;
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren;
en breng ons niet in beproeving;
maar verlos ons van het kwade. Gemeenschappelijk Vlaams-Nederlandse versie vanaf 2016.

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 11 oktober 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam