• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

"Bidt zonder ophouden" (1 Tess. 5, 17), "zegt altijd voor alles dank aan God de Vader in de naam van onze Heer Jezus Christus" (Ef. 5, 20), "bidt en smeekt in de Geest bij elke gelegenheid en op allerlei wijze. Houdt daartoe nachtwaken, waarbij ge met volharding God smeekt voor alle heiligen" (Ef. 6, 18). "Het is ons niet opgedragen om voortdurend te werken, te waken en te vasten, terwijl voor ons wel de wet is vastgelegd dat we ononderbroken moeten bidden". Evagrius van Pontus, Praktische verhandelingen, Capita practica ad Anatolium (1 jan 399). 49, vert uit Gr.: PG 40, 1245C Deze onvermoeibare ijver kan alleen maar voortkomen uit de liefde. Tegen onze traagheid en luiheid is het gebed een gevecht om een nederige, vertrouwvolle en volhardende liefde. Deze liefde opent onze harten voor drie geloofswaarheden, die even verhelderend als bezielend zijn:

Het is altijd mogelijk om te bidden: de tijd van de christen is de tijd van de verrezen Christus die "met ons" is "alle dagen" (Mt. 28, 20), wat ook de stormen mogen zijn. Vgl. Lc. 8, 24 Onze tijd ligt in Gods handen:

Een frequent en vurig gebed is mogelijk op de markt of op een eenzame wandeling. Het is mogelijk in uw zaak terwijl u koopt en verkoopt, het is ook mogelijk als u in de keuken bezig bent. H. Ambrosius van Milaan, De Elia et ieiun. 2, PG 53, 585A; vert. uit Gr.

Het is een levensnoodzakelijkheid om te bidden. Het bewijs door het tegendeel is niet minder overtuigend: als wij ons niet laten leiden door de Geest, komen wij weer te vallen onder de slavernij van de zonde. Vgl. Gal. 5,16-25 Hoe kan de Heilige Geest "ons leven" zijn, als ons hart ver verwijderd is van Hem?

Niets weegt op tegen het gebed; want wat onmogelijk is, maakt het mogelijk, wat moeilijk is, gemakkelijk. De man die met gepaste bereidwilligheid bidt, kan met geen mogelijkheid zondigen. H. Johannes Chrysostomos, De Anna. 4,5, vert. uit Gr.

Wie bidt, zal zeker gered worden; wie niet bidt, zal zeker verloren gaan. H. Alfonsus Maria de Liguori, Het grote middel van het gebed, Del gran mezzo della Preghiera. parte 1, c. 1, ed. G. Cacciatore (Roma 1962) p. 32

Christelijk gebed en christelijk leven zijn onafscheidelijk met elkaar verbonden, want het gaat om dezelfde liefde en om dezelfde zelfverloochening die voortkomt uit de liefde. Ditzelfde kinderlijk en liefhebbend beamen van het liefdesplan van de Vader. Dezelfde omvormende eenwording in de heilige Geest die ons steeds gelijkvormiger maakt aan Christus Jezus. Dezelfde liefde voor alle mensen waarmee Jezus ons heeft liefgehad. "Dan zal de Vader u geven al wat gij Hem in mijn Naam vraagt. Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt" (Joh. 15,16-17).
Bidden zonder ophouden doet iemand die het gebed verbindt met zijn verplichte bezigheden, en zijn gepaste handelingen verenigt met het gebed. (...) Alleen zo, wanneer wij het leven van de vrome één groot aaneengesloten gebed mogen noemen, kan de uitspraak "bidt zonder ophouden" (1 Tess. 5,17) worden opgevat als iets wat mogelijk is. Origenes, Or. 12, vert. Getijdenboek Lect. 11,7,159

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 11 oktober 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam