• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

In eerste instantie gaat het hier om de gebeden die de gelovigen horen en lezen in de Schrift. Aan die gebeden, vooral aan die van de psalmen, geven zij echter sinds de vervulling ervan in Christus een actuele inhoud. Vgl. Lc. 24, 27.44 De Heilige Geest, die zo bij zijn biddende Kerk Christus weer in herinnering roept, leidt haar ook tot de volledige waarheid en laat nieuwe formuleringen ontstaan die uitdrukking zullen geven aan het ondoorgrondelijke mysterie van Christus, dat werkzaam is in het leven, in de Sacramenten en in de zending van de Kerk. Deze formuleringen zullen zich in de grote liturgische en spirituele tradities verder ontwikkelen. De vormen van het gebed zoals de canonieke geschriften van de apostelen ze ons openbaren, zullen normerend blijven voor het christelijke gebed.

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 11 oktober 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam