• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De afgunst is een hoofdondeugd. Zij duidt de droefheid aan die men ervaart bij het zien van andermans goed en een onbeheerst verlangen om zich dat desnoods onrechtmatig - toe te eigenen. Wanneer men uit afgunst de naaste zwaar kwaad toewenst, is het een doodzonde:

De heilige Augustinus zag in de afgunst "de diabolische zonde bij uitstek". H. Augustinus, De disciplina Christiana. 7,7: PL 40, 673 H. Augustinus, Brieven, Epistulae. 108.3.8: PL 33, 410 "Uit afgunst komt voort de haat, de kwaadsprekerij, de laster, het leedvermaak vanwege het ongeluk van de naaste en het ongenoegen vanwege zijn voorspoed". H. Paus Gregorius de Grote, Moreel commentaar op (het boek) Job, Moralia in Job. 31,45: PL 76, 621
De afgunst is één van de vormen van de neerslachtigheid en dus een weigering van de naastenliefde; de christen moet er zich tegen verzetten door welwillendheid te betonen. Afgunst komt vaak voort uit hoogmoed. De christen moet zich oefenen om nederig te leven:
Wilt ge zien hoe God door u verheerlijkt wordt ? Wel, verheugt u in de vooruitgang van uw broeder, en zo zal God door u verheerlijkt worden. God zal geprezen worden, zo zal men zeggen, vanwege het feit dat zijn dienaar de afgunst heeft weten te overwinnen, door zijn vreugde te stellen in de verdiensten van de anderen. H. Johannes Chrysostomos, Preken over de brief aan de Romeinen, In epistulam ad Romanos. 7,3: PG 60, 448

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 12 augustus 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam