• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Gij zult geen diefstal plegen (Ex. 20, 15)(Deut. 5, 19).

Gij zult niet stelen (Mt. 19, 18).

Het zevende gebod verbiedt het bezit van de naaste weg te nemen af het onrechtmatig achter te houden en hem schade te berokkenen in zijn bezittingen op welke manier dan ook. Het schrijft ons voor de rechtvaardigheid en de naastenliefde te beoefenen bij het beheren van de aardse goederen en van de vruchten van de arbeid. Met het oog op het algemeen welzijn vraagt dit gebod om de eerbiediging van de universele bestemming van de aardse goederen en van het recht op privé-eigendom. Het christelijk leven poogt de goederen van deze wereld te ordenen op God en op de christelijke naastenliefde.
In den beginne heeft God aan de menselijke gemeenschap het gezamenlijk beheer van de aarde en haar natuurlijke hulpbronnen toevertrouwd om er zorg voor te dragen, om ze door haar arbeid te onderwerpen en om van haar vruchten te genieten. Vgl. Gen. 1, 26-29 De goederen van de schepping zijn bestemd voor de hele mensheid. Maar niettemin is de grond verdeeld tussen de mensen om hun bestaanszekerheid veilig te stellen; want dit bestaan is blootgesteld aan gebrek en wordt bedreigd door geweld. Het is dan ook gewettigd, eigendom te verwerven om de vrijheid en de waardigheid van de personen te verzekeren, om ieder mens te helpen te voorzien in zij n eigen fundamentele behoeften en in de noden van hen, voor wie hij verantwoordelijk is. Dit moet het mogelijk maken dat er een natuurlijke solidariteit tussen de mensen groeit.

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 15 december 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam