• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het sacrament van het doopsel wordt toegediend "in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest" (Mt. 28,19). In het doopsel heiligt de naam van de Heer de mens, en als christen ontvangt hij in de kerkgemeenschap zijn naam. Het kan de naam zijn van een heilige, dit wil zeggen van een mens die als leerling van Christus een leven heeft geleid van voorbeeldige trouw aan zijn Heer. Het patroonschap van een heilige reikt de mens een voorbeeld van liefde aan en geeft hem de verzekering van diens voorspraak. De "doopnaam" kan ook geïnspireerd zijn door een christelijk mysterie of een christelijke deugd. "Ouders, peetouders en pastoor dienen ervoor te zorgen dat geen naam gegeven wordt die aan het christelijk gevoel vreemd is".CIC. can. 855
Een christen begint zijn dag, zijn gebeden en zijn werkzaamheden met het kruisteken, "in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Amen". De gedoopte wijdt de dag aan Gods heerlijkheid en doet een beroep op de genade van de Verlosser, die hem in staat stelt te handelen in de Geest, als kind van de Vader. Het kruisteken sterkt ons in bekoringen en in moeilijkheden.

God noemt iedereen bij zijn naam. Vgl. Jes. 43,1 Vgl. Joh. 10,3 De naam van elke mens is heilig. De naam is de icoon (de afbeelding) van de persoon. Hij vraagt om eerbiediging als teken van de waardigheid van degene die hem draagt.

De naam die men gekregen heeft, raakt ook de eeuwigheid. In het komende rijk zal het mysterievolle en unieke karakter van elke persoon, getekend met de naam van God, in volle glans oplichten. "Aan de overwinnaar (...) zal ik een wit steentje geven en daarop gegrift een nieuwe naam, die niemand kent dan hij, die hem ontvangt" (Openb. 2, 17). "Zie daar stond het Lam op de berg Sion en met Hem honderdvierenveertigduizend. Die droegen zijn naam en de naam van Zijn Vader op hun voorhoofd geschreven" (Openb. 14, 1).

Bij het doopsel krijgt de christen zijn naam in de kerkgemeenschap. De ouders, peetouders en pastoor moeten erop toezien dat aan de dopeling een christelijke voornaam gegeven wordt. Het patroonschap van een heilige geeft de christen een voorbeeld van liefde en verzekert hem van zijn gebed.

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 15 december 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam