• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De morele wet is het werk van de goddelijke wijsheid. In bijbelse zin kan men haar omschrijven als een vaderlijke onderrichting, een opvoeding door God. Ze schrijft de mens de wegen en de gedragsregels voor die leiden naar de beloofde gelukzaligheid; ze verbiedt de wegen van het kwaad die de mens afwenden van God en zijn liefde. De morele wet is tegelijk krachtig in haar voorschriften en beminnenswaardig in haar beloften.

Alinea's in de marge van alinea 1950

Het goddelijk heilsplan van de openbaring wordt verwezenlijkt zowel "in daden" als "in woorden, die een innerlijke samenhang met elkaar hebben" 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Goddelijke openbaring, Dei Verbum (18 nov 1965), 2. vert. uit Lat. en elkaar verklaren. Het bevat een bijzondere "goddelijke pedagogiek: God deelt zich geleidelijk aan de mens mee. Hij bereidt hem stapsgewijs voor op het ontvangen van de bovennatuurlijke openbaring die Hij van zichzelf geeft, en die in de persoon en de zending van het vleesgeworden Woord, Jezus Christus, haar hoogtepunt zal hebben.
De heilige Ireneüs van Lyon spreekt herhaaldelijk over deze goddelijke pedagogie, waarbij hij het beeld gebruikt van de wederzijdse gewenning tussen God en mens: "Het Woord van God heeft in de mens gewoond en is Mensenzoon geworden om de mens eraan te wennen God te vernemen en God eraan te wennen in de mens te wonen naar het welbehagen van de Vader". H. Ireneüs van Lyon, Tegen de ketters, Adversus Haereses. 3.30.2 Vgl. H. Ireneüs van Lyon, Tegen de ketters, Adversus Haereses. 3,17,1; 4,12,4; 4,21,3, vert. uit Lat.

De zaligsprekingen leggen het doel van het menselijk bestaan bloot, het uiteindelijk doel van de menselijke daden: God roept ons tot zijn eigen zaligheid. Die roeping richt zich tot elk persoonlijk, maar ook tot de gehele Kerk, het nieuwe volk van hen die de belofte hebben aanvaard en erin leven in geloof.

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 15 december 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam