Consistorie over al van kracht zijnde Apostolische Constitutie

Bericht

Consistorie over al van kracht zijnde Apostolische Constitutie

2 september 2022
5 september 2022